Daily Poker Tournaments

Ngày nào Commerce casino cũng có giải đấu! Sao lại phải ở nhà khi mà quý vị có thể giành chiến thắng trong những giải đấu hàng ngày! Chúng tôi không giới hạn những giải đấu Hold’em hàng ngày và những giải đấu EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, và Pai Gow poker hàng tuần!

Ghi chú: Những giải đấu hàng ngày/ hàng tuần sẽ bị hủy khi có giải đấu chính diễn ra (e.g. LAPC, Cal State vv…).

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon12 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Mon6 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Tue12 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Tue6 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Wed12 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Wed6 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Thu12 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Thu6 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Fri12pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Fri6 pmNo Limit Hold'em Megastack $15,000 Guaranteed
15,000 in starting chips
$150Structure
Sat1 pmNo Limit Hold'em Megastack$15,000 Guaranteed
15,000 in starting chips
$150Structure
Sun1 pmNo Limit Hold'em$10,000 Guaranteed
w/(1) $50 Rebuy
$65Structure
Copyright © 2014
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100