Daily Poker Tournaments

Ngày nào Commerce casino cũng có giải đấu! Sao lại phải ở nhà khi mà quý vị có thể giành chiến thắng trong những giải đấu hàng ngày! Chúng tôi không giới hạn những giải đấu Hold’em hàng ngày và những giải đấu EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, và Pai Gow poker hàng tuần!

Ghi chú: Những giải đấu hàng ngày/ hàng tuần sẽ bị hủy khi có giải đấu chính diễn ra (e.g. LAPC, Cal State vv…).

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Mon6 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Tue12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Tue6 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Wed12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Wed6 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Thu12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Thu6 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Fri12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Fri6pmMegastack No Limit Hold'em 15,000 Starting Stack - Re-Entry$150Structure
Sat1pmMegastack No Limit Hold'em $15,000 Guarantee - 15,000 Starting Stack - Re-Entry$150Structure
Sun1pmNo Limit Hold'em w/ Rebuy$10,000 Guarantee - 4,000 Starting Stack & 6,000 (1) $50 Rebuy $65Structure
Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2015
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100