Ultimate Texas Hold’em

Mục tiêu >

Để thắng poker, bạn phải có 5 lá bài hay cao hơn bài của player/dealer. Những người chơi có quyền kết hợp 2 lá bài trong tay và các lá trên bàn, hay dùng cả 5 lá trên bàn, miễn là họ có được bài lớn nhất.

Thứ tự từ cao đến thấp của Ultimate Texas Hold’em như sau: Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, 8,7 , 6,5,4,3, và 2. Tất cả các nước bài được coi như bằng nhau.

Cách chơi (Gameplay) >

Ultimate Texas Hold’em dùng bài 52 lá, không dùng jokers. Có 4 mức độ cược : the Ante, the Blind, the Play, và the Trips Bonus.

Những người chơi được chia 2 lá bài, và có thể đặt cược the Play gấp 3 hay 4 the Ante, hay xem bài và không đặt cược thêm.

Sau khi người chơi đặt cược xong, dealer lật 3 lá bài chung lên bàn cùng lúc. Những người chơi chưa đặt cược the Play wager, thì bây giờ có thể đặt cược thêm the Play gấp 2 the Ante, hay xem bài và không đặt cược thêm.
Sau cùng khi người chơi đặt cược xong, dealer lật thêm 2 lá bài chung lên bàn . Những người chơi chưa đặt cược the Play wager, thì bây giờ có thể đặt cược thêm the Play bằng the Ante, hay bỏ bài.

Ultimate Texas Hold'em Table Games

Bạn có biết ?

Loại bài này rất phổ biến tại Commerce Casino khi mới bắt đầu. Chỉ trong tuần đầu, nó đã được mở rộng ra 3 bàn.

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100