Super Pan 9

còn được gọi là ‘Pan 9’ hay ‘super 9’

Mục tiêu>

Để thắng thì người chơi phải có tổng cộng 9 nút, hay càng gần 9 nút càng tốt. Số nút của bài được tính là tổng của các lá bài. Số cuối của tổng mà có giá trị hơn 10 thì dùng số hàng đơn vị. Ví dụ, bài gồm 5-5-6, tổng cộng 16, được coi như là 6 nút. Những lá bài hình là zero; những lá bài khác thì theo giá trị của nó, dù tất cả những lá bài 7s,8s, 9s và 10s đều đã được lấy ra.

Cách chơi (Gameplay) >

Mỗi người chơi, tính luôn dealer được chia 3 lá, và dealer phải chơi theo qui định sau:

    • Stand khi có tổng cộng lại 7,8, hay 9 bằng cách để bài tại chỗ ‘NO CARD’.

 

    • Rút một lá bài khi có tổng cộng 0,1,2,3, hay 4 bằng cách để bài tại chỗ ‘CARD’.

 

  • Quyết định rút thêm một lá bài hay không bằng cách để bài tại chỗ tương xứng.

Nếu không chắc sẽ làm gì, bạn có thể nhờ dealer của sòng bài chơi dùm theo cách ‘House way.’

 

Super Pan 9 Table Games

Bạn có biết ?

Fred Wolf , người phát minh ‘Pan 9’, là quản lý của Commerce Casino đầu thập niên 80s.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100