Pai Gow Tiles

Mục tiêu>

Pai Gow Tiles là game dùng 32 Chinese dominoes. The house không có phần trong trò chơi, trừ khi cung cấp house dealer. Mỗi người chơi được làm dealer một vòng. Người chơi có quyền chọn lựa làm dealer hay không.

Cách chơi (Gameplay)>

Player/dealer bắt đầu bằng lắc 3 con xúc sắc. Tổng số điểm của xúc sắc sẽ chỉ định người nhận com dominoe đầu tiên tính từ player/dealer, sau đó theo chiều kim đồng hồ.
Mỗi người chơi nhận được 4 dominoes và sắp thành hai cặp cùng lúc high hand và low hand. Để thắng 2 cặp của người chơi phải có số điểm cao hơn hai cặp của player/dealer. Nếu một cặp cao hơn và cặp kia thấp hơn, thì gọi là push. Nếu hai cặp đều thấp hơn thì người chơi thua dealer. Hệ thống tính điểm sẽ quyết định số điểm của mỗi cặp. Pai Gow Tiles cũng giống như chơi hai tay cùng lúc của bài Baccarat, 9 là điểm cao nhất; trừ khi có sự kết hợp giữa 20 dominoes khác nhau mà cao hơn 9. Có16 sự kết hợp này giữa các con doninoe này tạo thành đôi; 4 kết hợp còn lại mà cao hơn 9 gọi là ‘wong’ và ‘gong’.

Pai Gow Tiles Table Games

Bạn có biết ?

Gow nói nôm na là “make nine”, bài cơ bản cũng giống như Chemin de Fer và Baccarat

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100