Joker’s Wild Pai Gow Poker

Mục tiêu >

Người chơi được chia 7 lá bài, chia thành hai chi poker: 2 lá chi trước và 5 lá ở chi dưới. Để giành chiến thắng, người chơi phải có bài cao hơn đối thủ cả chi trên và chi dưới.
Ghi chú: 2 lá chi trên không được mạnh hơn chi dưới.

Cách chơi (Gameplay) >

Dùng bộ bài 52 lá cộng lá joker để chơi bài Joker’s Wild Pai Gow Poker, tổng cộng 53 lá. Joker được dùng như bất kỳ lá nào. 5 Aces (hay 4 Aces và 1 joker) là tay cao nhất. Bảng xếp sau đây theo thứ tự cao tới thấp của bài:

 1. 5 lá Aces
 2. Thùng Sảnh (A,K,Q,J,10)
 3. Thùng Sảnh
 4. Tứ Quý
 5. Cù Lũ
 6. Thùng
 7. Sảnh (A-2-3-4-5 là straight nhỏ nhất)
 8. Tam Cô
 9. Hai Đôi
 10. Một Đôi
 11. Không có Đôi nào

Joker's Wild Pai Gow Poker Table Games

Bạn có biết ?

Pai Gow được lấy từ Chinese Domino game và chỉ thành bài vào cuối thế kỷ 20s.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100