No Bust Blackjack

Khái niệm >

Với bài No Bust Blackjack tổng số nút bài trên tay người chơi phải càng gần nhất đến “Natural” càng tốt nhưng không được vượt quá giới hạn cho phép. Khi bài trên tay của bạn là “Natural”, bạn sẽ thắng tất cả những người chơi trên bàn. Bài của bạn là “Natural” khi trên tay bạn có 2 lá Jokers.

Cách chơi (Gameplay) >

Lá Aces được coi là 1 hay 11; những cây bài hình được coi là 10; joker được coi là ‘wild’; bất cứ người chơi nào có Joker trên tay được coi là 21. Bài được chơi với một bộ bài hay nhiều bộ bài. Nếu nhiều bộ được chơi, một joker được cộng thêm vào mỗi bộ.

Những người chơi được chia 2 lá bài ngữa; người dealer được chia 1 lá bài ngữa. Sau đó những người chơi có thể rút thêm bài sau khi việc chia bài hoàn tất. Một khi mà họ đã rút xong, người dealer nhận lá bài thứ hai và sau đó rút thêm khi cần, nhưng nếu lá bài ngữa của dealer là joker, thì không rút bài tiếp.

Xem bảng: “Hit/Stand qui định cho những người chơi.”

Blackjack Table Games

Bạn có biết?

Nếu bạn tìm từ “ No Bust Blackjack” trên trang Wikipedia, Commerce Casino xếp hạng hai về lượng truy cứu chỉ sau “Blackjack”

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100