3 Card Poker

Mục tiêu >

Mục tiêu là đánh bại player/dealer.

Cách chơi (Gameplay) >

Dùng bộ bài 52 lá cộng lá để chơi bài 3-card poker,số người chơi tối đa là 7, cộng với player/dealer, dù nhà cái dealer chia bài bài. Người chơi phải đặt cược tối thiểu (Ante) trước khi muốn đặt cược thêm. Phần đặt cược thêm phải bằng hay ít hơn phần cược tối thiểu (Ante)

Người chơi được chia 3 lá bài úp, player/dealer được chia 2 lá bài úp, 1 lá bài ngữa. Một khi xem bài, người chơi có thể bỏ bài và mất phần đặt cược tối thiểu và phần đặt cược thêm, hay tiếp tục ván bài bằng cách đặt cược thêm ít nhất bằng mức tối thiểu (Ante).

    1. a/ Số cược tối thiểu (Ante) nhận trong ván bài là even money. Người chơi so sánh bài của mình và của player/banker’s và bài ai cao hơn thì thắng phần even money này.

 

    1. b/ Nếu player/banker’s đủ điển tối thiểu Queen high, số cược cũng nhận trong ván bài là even money. Nếu player/dealer không đủ điểm, thì không được đặt cược. Lúc đó dealer ngay lập tức hoàn trả tiền cược lại cho người chơi.

 

  1. Pc/ Phần cược thêm thì lúc nào cũng được tính trong ván bài. Đây là phần cược giữa người chơi và player/dealer.

Tất cả việc cá cược nhận được sự phản hồi trong ván bài cộng lại không được lớn hơn số tiền của player/dealer. Ván bài kết thúc khi player/dealer hết bankroll, hay khi người chơi đặt hết phần cược của mình.

Nếu người chơi chơi hơn nhiều hơn một tay, thì chơi theo kiểu Blind bet hay House way (Ace High)

* Ghi chú : Maximum bonus bet trả ra là $ 10,000.

Three-Card Poker Table Games

Bạn có biết ?

3-card poker có từ thế kỷ 16, hình thức chơi tại sòng bạc chỉ được phát minh và cấp bằng vào năm 1994.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100