13 Card Poker

còn được gọi là ‘Chinese Poker’

Mục tiêu >

Bài được chia 13 lá bài xếp thành 3 chi, chi đầu 3 lá (straights và flushes không tính trong ba lá này); 5 lá ở chi giữa; và 5 lá ở chi cuối. Mục đích của trò chơi là tạo ra 3 chi cao hơn để đối chọi với đối thủ

Ghi chú: 3 lá chi không được mạnh hơn chi giữa, và chi giữa không được mạnh hơn chi cuối. Nếu xếp không đúng vị trí các chi, người chơi sẽ bị loại và phải trả tiền phạt cho các đối thủ.

Cách chơi (Gameplay) >

Chinese poker được chơi với bộ bài 52 lá. Áp dụng theo dạng chơi Poker thông thường. 4 người chơi mỗi người được chia 13 lá. Sau khi mỗi người chơi sắp bài xong, họ binh bài để tính điểm. Mỗi người chơi so sánh bài của đối thủ theo từng chi từng người một bắt đầ từ người ngồi kế dealer button và di chuyển theo chiều kim đồng hồ.

 

13-Card Poker Table Games

Bạn có biết ?

Những người chơi poker chuyên nghiệp hay chơi Chinese Poker khi hết thời.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100