Table Games

Commerce Casino là nơi có nhiều bàn Baccarat hơn bất cứ sòng bai nào ở California và có thêm những games khác từ EZ Baccarat, Blackjack, Pai Gow Poker, 3-card Poker, Pai Gow Tiles, cho đến Texas Hold’em và nhiều hơn nữa. Ở đây còn được biết đến là the California Games bởi vì những chúng được thay đổi và điều chỉnh chút ít cho phù hợp với luật của bang California. Tại tiểu bang California, người chơi bài không chơi đối chọi với nhà cái – họ chỉ có thể chơi với những người chơi khác. Trước khi phát bài, người chơi được chỉ định làm dealer/banker khi đến lượt. Quý vị có lựa chọn là dealer/banker cho 2 lượt, sau đó vị trí dealer/ banker sẽ được luân chuyển cho người khác theo chiều kim đồng hồ quanh bàn chơi. Quý vị có thể bỏ qua lượt dealer/banker bất cứ khi nào. Vì một vài game không có nhiều người biết đến, nên một số người mới được khuyến khích xem ván cờ vài lượt trước khi vào chơi, hay hỏi nhân viên hướng dẫn tại bộ phận Player Relations.

Come experience over $25,000 in weekly drawings in the new Fortune Terrace!

Fortune Terrace
$300 drawings every two hours
12:30 am • 2:30 am • 4:30 am • 6:30 am • 8:30 am • 10:30 am
12:30 pm • 2:30 pm • 4:30 pm • 6:30 pm • 8:30 pm • 10:30 pm
Receive one of the following qualifying hands and gain entry into the next drawing time.
Baccarat; bank hand receives any same color nine (Everyone who makes a main bet gets a ticket) • Blackjack; same color Blackjack • Ultimate Texas Hold’em; straight or better • 3 Card Poker; flush or better • Pan-9; any three card nine • Pai Gow Poker; straight or better • Let it Ride; three of a kind or better • Pai Gow Tiles; any pair • Caribbean Stud; flush or better.
Winning ticket holders will have two minutes to present their winning ticket and ID or another ticket will be selected. New tickets will be distributed for each respective drawing. Lucky Hand: GEGA-001163

California Games and Jackpots

BLACKJACK**
High Hands
Three aces of the same color
$300

BLACKJACK
Play 4 Hours of Blackjack and qualify for any
$2,500 Added Freeroll
Blackjack Freeroll Tournament on Saturdays at 3pm

SUPER-9
High Hands
Three 3’s (three’s) of the same suit
$500

SUPER-9
Tournaments Weekly
$50+10 Buy-in • One Optional Re-buy
$2,500 Added
Every Friday at 5pm

PAI GOW POKER
High Hands
Receive seven(7) face cards/pictures (Only Jacks,Queens or Kings are considered face cards)
$10,000
Ten’s(10) or better in the front and Four(4) Queens or better in the back (No Joker)
$500

PAI GOW POKER
$2,500 Added
Weekly Tournaments
$50+10 Buy-in with One Optional Re-buy Limited seats available
Every Thursday at 5pm

PAI GOW TILES
Wong Wong*
$500

EZ Baccarat Tournaments
2,500 Added
$50 + $10 Buy-in, (2) Optional Rebuys
Every Sunday 5pm

EZ Baccarat $300 Drawings
Beginning September 1st, receive the
Dragon Hand, and you will be
entered to win $300.
Drawings each hour
Sunday thru Thursday 2 pm to 10 pm

Only the first betting circle will be paid. Highest jackpot hand (amount) will be paid. *Tiles may be played in any combination. **Hands must be the first 3 or 4 cards received. Revised: 12-12-11. Management reserves the right to alter or cancel promotion at any time. No purchase necessary. See casino services desk for details. Play responsibly. Must be 21.

On Closer Look…
The “California Games” at Commerce Casino may look familiar to anyone used to playing traditional Blackjack or Baccarat in Las Vegas, but they are different.

You Don’t Play Against the House
The “California Games” at Commerce Casino are so-named because they have been slightly altered to conform to California state law. In the state of California, card players do not play against the house—they only play each other. Before the cards are dealt in a “California Section Game”, a player at the table will be designated as the Dealer/Banker for that hand. You have the option of being the Dealer/Banker for two hands, than the Dealer/Banker option will be passed on clockwise around the table. You may pass at being the Dealer/Banker at anytime.

Instruction
Because these games are not universally known, newcomers are cautioned to watch the play for several hands before stepping in, or ask for some instruction from the Player Relations staff.

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100