Giải poker LA mở rộng

November 1 – November 18, 2012

HHãy đến với Los Angeles, trải nghiệm cảm giác hứng thú tại một trong những Sòng bạc Poker lớn nhất thế giới. Commerce Casino là nơi tổ chức giải poker LA mở rộng vào mùa thu mỗi năm đảm bảo thích hợp cho mọi cấp độ kỹ năng. Hãy đến chơi bài tại đây một mình hay với bạn bè của quý vị !

Xin vui lòng liên hệ với Commerce Casino để biết thêm chi tiết .

Để biết tin tức cập nhật về các giải đấu tại Commerce Casino, xin vào trang nhà

www.commercetournaments.com

 

LA Poker Open Tournaments

# Date Time Event Notes Buy-In Structure/Results
Fri 11/7
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
#1 Fri 11/7
5:00pm No Limit Hold'em Opening Event
$50,000 Guarantee $160 Structure
#2 Sat 11/8
2:00pm No Limit Hold'em
$100,000 Guarantee $350 Structure
Sat 11/8
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
#3 Sun 11/9
2:00pm No Limit Hold'em Knockout
$100 Bounties
$100,000 Guarantee $350 Structure
#4 Sun 11/9
5:00pm FACEBOOK No Limit Hold'em
$25,000 Guarantee $75 Structure
Sun 11/9
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Mon 11/10
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
#5 Mon 11/10
2:00pm Omaha 8 or Better
$25,000 Guarantee $350 Structure
#6 Mon 11/10
5:00pm No Limit Hold'em
$10,000 Guarantee $160 Structure
Mon 11/10
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 11/11
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
#7 Tue 11/11
2:00pm Omaha 8 or Better/Stud 8 or Better
$25,000 Guarantee $350 Structure
#8 Tue 11/11
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240 Structure
Tue 11/11
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 11/12
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
#9 Wed 11/12
2:00pm H.O.R.S.E
$25,000 Guarantee $350 Structure
Wed 11/12
5:00pm Event #10 Mega Satellite
(10) $570 Seats Guaranteed $75 Structure
Wed 11/12
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Thu 11/13
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
#10 Thu 11/13
2:00pm No Limit Hold'em-Day 1A
$250,000 Guarantee $570 Structure
Thu 11/13
5:00pm Event #10 Mega Satellite
(10) $570 Seats Guaranteed $75 Structure
Thu 11/13
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Fri 11/14
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
Fri 11/14
2:00pm No Limit Hold'em-Day 1B
$250,000 Guarantee $570 Structure
Fri 11/14
5:00pm Event #10 Mega Satellite
(10) $570 Seats Guaranteed $75 Structure
Fri 11/14
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Sat 11/15
2:00pm No Limit Hold'em-Day 1C
$250,000 Guarantee $570 Structure
#11 Sat 11/15
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack 7 Max
$25,000 Guarantee $350
Sat 11/15
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
#12 Sun 11/16
2:00pm No Limit Hold'em Knockout
$50 Bounties
$50,000 Guarantee $240 Structure
#13 Sun 11/16
5:00pm No Limit Hold'em
$10,000 Guarantee $160 Structure
Sun 11/16
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Mon 11/17
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
#14 Mon 11/17
2:00pm No Limit Hold'em
$25,000 Guarantee $350 Structure
#15 Mon 11/17
5:00pm Pot Limit Omaha with Rebuys
$10,000 Guarantee $125 Structure
Mon 11/17
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 11/18
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
#16 Tue 11/18
2:00pm H.O.R.S.E.
$25,000 Guarantee $570 Structure
#17 Tue 11/18
5:00pm Pot Limit Omaha 8 or Better with Rebuys
$10,000 Guarantee $125 Structure
Tue 11/18
7:30pm Main Event Mega Satellite
(2) $1,600 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 11/19
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
Wed 11/19
2:00pm Main Event Mega Satellite
(10) $1,600 Seats Guarantee $240 Structure
Wed 11/19
5:00pm Main Event Mega Satellite
(10) $1,600 Seats Guarantee $240 Structure
Wed 11/19
8:00pm Main Event Mega Satellite Turbo
(10) $1,600 Seats Guarantee $240 Structure
Thu 11/20
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
#18 Thu 11/20
1:00pm No Limit Hold'em Main Event-Day 1A
$500,000 Guarantee $1600 Structure
Thu 11/20
7:30pm Main Event Mega Satellite
(10) $1,600 Seats Guarantee $240 Structure
Fri 11/21
12:00pm No Limit Hold'em Deepstack Turbo
$2,500 Guarantee $65 Structure
Fri 11/21
1:00pm No Limit Hold'em Main Event-Day 1B
$500,000 Guarantee $1600 Structure
Fri 11/21
7:30pm Main Event Mega Satellite
(10) $1,600 Seats Guarantee $240 Structure
Sat 11/22
1:00pm No Limit Hold'em Main Event-Day 1C
$500,000 Guarantee $1600 Structure
#19 Sat 11/22
6:00pm No Limit Hold'em Bounty Turbo
$500 Bounties $1100 Structure
Sun 11/23
1:00pm No Limit Hold'em Main Event-Day 2
$0 Structure
Copyright © 2014
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100