Giải poker LA mở rộng

November 1 – November 18, 2012

HHãy đến với Los Angeles, trải nghiệm cảm giác hứng thú tại một trong những Sòng bạc Poker lớn nhất thế giới. Commerce Casino là nơi tổ chức giải poker LA mở rộng vào mùa thu mỗi năm đảm bảo thích hợp cho mọi cấp độ kỹ năng. Hãy đến chơi bài tại đây một mình hay với bạn bè của quý vị !

Xin vui lòng liên hệ với Commerce Casino để biết thêm chi tiết .

Để biết tin tức cập nhật về các giải đấu tại Commerce Casino, xin vào trang nhà

www.commercetournaments.com

 

LA Poker Open Tournaments

# Date Time Event Notes Buy-In Structure/Results
#1 Wed 11/6
5:00pm No Limit Hold'em Opening Event
One day event
$50,000 Guaranteed $150 Structure
Results
#2 Thu 11/7
5:00pm No Limit Hold'em
Day 1A
$250,000 Guaranteed $235 Structure
Results
Fri 11/8
5:00pm No Limit Hold'em
Day 1B
$235 Structure
Sat 11/9
1:00pm No Limit Hold'em
Day 1C Heat 1
$235 Structure
Sat 11/9
5:00pm No Limit Hold'em
Day 1C Heat 2
$235 Structure
#3 Sun 11/10
12:00pm Omaha 8 or Better
One day event
$25,000 Guaranteed $350 Structure
Results
#4 Sun 11/10
3:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
One day event
$50,000 Guaranteed $235 Structure
Results
#5 Sun 11/10
6:00pm Omaha 8 or Better
One day event
$10,000 Guaranteed $175 Structure
Results
#6 Mon 11/11
3:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
One day event
$25,000 Guaranteed $235 Structure
Results
#7 Mon 11/11
6:00pm Stud 8 or Better
One day event
$10,000 Guaranteed $175 Structure
Results
#8 Tue 11/12
3:00pm H.O.R.S.E
One day event
$25,000 Guaranteed $350 Structure
Results
#9 Tue 11/12
6:00pm No Limit Hold'em
$1,650 Seat added $560 Structure
Results
#10 Wed 11/13
3:00pm Omaha/Stud 8 or Better
One day event
$25,000 Guaranteed $350 Structure
Results
#11 Wed 11/13
6:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
One day event
$25,000 Guaranteed $75 Structure
Results
#12 Thu 11/14
3:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
Day 1A Heat 1
$200,000 Guaranteed $150 Structure
Results
Thu 11/14
7:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
Day 1A Heat 2
$150 Structure
Fri 11/15
3:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
Day 1B Heat 1
$150 Structure
Fri 11/15
7:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
Day 1B Heat 2
$150 Structure
Sat 11/16
3:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
Day 1C Heat 1
$150 Structure
Sat 11/16
7:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
Day 1C Heat 2
$150 Structure
#13 Sun 11/17
1:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
One day event
$50,000 Guaranteed $235 Structure
Results
#14 Sun 11/17
4:00pm Pot Limit Omaha
w/$100 rebuys one day event
$15,000 Guaranteed $120 Structure
Results
#15 Mon 11/18
3:00pm No Limit Hold'em Double Stack Turbo
One day event
$50,000 Guaranteed $235 Structure
Results
#16 Mon 11/18
6:00pm Pot Limit Omaha 8 or Better
w/$100 rebuys
$15,000 Guaranteed $120 Structure
#17 Tue 11/19
3:00pm No Limit Hold'em Double Stack
$75,000 Guaranteed $350 Results
Tue 11/19
6:00pm $1,100 Knockout Bounty Mega Satellite
5 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 11/19
9:00pm $1,100 Knockout Bounty Mega Satellite
5 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 11/20
3:00pm $1,100 Knockout Bounty Mega Satellite
5 Seats Guaranteed $150 Structure
#18 Wed 11/20
6:00pm No Limit Doublestack Knockout Bounty Turbo
$100,000 Guaranteed $1100 Structure
Results
Thu 11/21
12:00pm Championship Mega Satellite
10 Seats Guaranteed $250 Structure
Thu 11/21
4:00pm Championship Mega Satellite
10 Seats Guaranteed $250 Structure
Thu 11/21
8:00pm Championship Mega Satellite Turbo
10 Seats Guaranteed $250 Structure
Fri 11/22
10:00am Championship Mega Satellite
5 Seats Guaranteed $250 Structure
#19 Fri 11/22
2:00pm WPT No Limit Championship
Day 1A
$500,000 Guaranteed $1650 Structure
Results
Fri 11/22
4:00pm Championship Mega Satellite
10 Seats Guaranteed $250 Structure
Fri 11/22
8:00pm Championship Mega Satellite Turbo
10 Seats Guaranteed $250 Structure
Sat 11/23
12:00pm Last Chance Turbo Megasatellite
10 Seats Guaranteed $250 Structure
Sat 11/23
2:00pm WPT No Limit Championship
Day 1B
$500,000 Guaranteed $1650 Structure
Sat 11/23
5:00pm Commerce Ladies Event Megasatellite
10 Seats Guaranteed $65 Structure
#20 Sun 11/24
12:00pm Commerce Ladies Event Double Stack
20,000 in chips
$25,000 Guaranteed $300 Structure
Results
Sun 11/24
2:00pm WPT No Limit Championship
Day 2
$0
Mon 11/25
2:00pm WPT No Limit Championship
Final day
$0
Copyright © 2014
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100