LA Poker Classic

January 15 – March 3, 2013

 

Giải đấu LA Poker cổ điển là loạt các giảu đấu Poker mở rộng với nhiều hạn mức khác nhau, nhiều loại bài khác nhau. Giải vô địch Poker LA với vòng đấu Texas Hold’em không giới hạn (24-29 tháng Hai) được tuyền hình trực tiếp trên World Poker Tour, giải vô địch Hold’em không giới hạn là sự kiện hàng đầu tại Commerce Casino. Với lệ phí đăng ký là $10.000 và số người tham dự tối đa là 600 người. Giải thưởng cao nhất dự kiến hơn $6.000.000, với các bảng Single, Super và Mega sẽ được sắp xếp lên lịch phát sóng trải dài trong suốt tháng Một và tháng Hai và ngày phát sóng trận Super là ngày 23 tháng Hai lúc 11am, 3:30pm, và 8pm.

 

Xin vui lòng liên hệ với Commerce Casino để biết thêm thông tin

 

Để biết tin tức cập nhật về các giải đấu tại Commerce Casino, xin vào trang nhà www.commercetournaments.com

World Poker Tour dành một số lượng hạn chế chỗ ngồi cho khán giả trong suốt thời gian trình diễn. Chỗ ngồi được ưu tiên cho người đến trước. Để biết thời gian giải đấu, xin xem lịch bên dưới.
Nếu khách sạn Crowne Plaza hết chỗ, xin vui lòng đặt chỗ các khách sạn đối tác lân cận để được giá ưu đãi trong dip giải đấu Poler LA cổ điển diễn ra.

LA Poker Classic Tournaments

# Date Time Event Notes Buy-In Structure/Results
#1 Fri 1/17
5:00pm Facebook Exclusive Tournament
One Day Event
$30,000 Guarantee $75 Structure
Results
#2 Sat 1/18
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1a
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Results
Sat 1/18
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1a
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Sat 1/18
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Sat 1/18
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Sun 1/19
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1b
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Sun 1/19
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1b
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Sun 1/19
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Sun 1/19
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Mon 1/20
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1c
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Mon 1/20
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1c
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Mon 1/20
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Mon 1/20
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Tue 1/21
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1d
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Tue 1/21
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1d
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Tue 1/21
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Tue 1/21
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Wed 1/22
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1e
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Wed 1/22
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1e
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Wed 1/22
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Wed 1/22
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Thu 1/23
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1f
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Thu 1/23
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1f
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Thu 1/23
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Thu 1/23
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Fri 1/24
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1g
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Fri 1/24
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1g
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Fri 1/24
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Fri 1/24
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Sat 1/25
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1h
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Sat 1/25
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1h
If you bust out, you may enter the "Last Chance for the Millions"
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
Sat 1/25
7:00pm WPT Main Event Megasatellite
$10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
Sat 1/25
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Sun 1/26
9:00am "Last Chance for the Millions"-Day 1i
$1,000,000 Guarantee • $150,000 for 1st Place $150 Structure
#3 Sun 1/26
1:00pm Knockout Bounty No Limit Hold'em
One Day Event
$100,000 Guarantee • $100 for every Player you eliminate $350 Structure
Results
#4 Sun 1/26
4:00pm Pot Limit Omaha 8 or Better with Rebuys
$25,000 Guarantee $125 Structure
Results
Sun 1/26
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Sun 1/26
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#5 Mon 1/27
1:00pm Omaha 8 or Better
One Day Event
$20,000 Guarantee $350 Structure
Results
#6 Mon 1/27
4:00pm No Limit Hold'em Turbo
One Day Event
$25,000 Guarantee $150 Structure
Results
Mon 1/27
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Mon 1/27
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#7 Tue 1/28
1:00pm H.O.R.S.E.
One Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#8 Tue 1/28
4:00pm No Limit Hold'em Survivor Doublestack
One Day Event • 10% of field win $3,000
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
Tue 1/28
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Tue 1/28
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#9 Wed 1/29
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack
15,000 in chips
$20,000 Guarantee $235 Structure
Results
#10 Wed 1/29
4:00pm Omaha/Stud 8 or Better
One Day Event
$350 Structure
Results
Wed 1/29
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Wed 1/29
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#11 Thu 1/30
1:00pm Limit Hold'em
One Day Event
$20,000 Guarantee $350 Structure
Results
#12 Thu 1/30
4:00pm Pot Limit Omaha with Rebuys
$25,000 Guarantee $125 Structure
Results
Thu 1/30
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Thu 1/30
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#13 Fri 1/31
1:00pm Six Handed No Limit Hold'em
$25,000 Guarantee $570 Structure
Results
#14 Fri 1/31
4:00pm Seven Card Stud
One Day Event
$570 Structure
Results
Fri 1/31
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Fri 1/31
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#15 Sat 2/1
1:00pm No Limit Hold'em
One Day Event
$100,000 Guarantee $350 Structure
Results
#16 Sat 2/1
4:00pm All-In or Fold with Bounties
One Day Event
$15,000 Guarantee $150 Structure
Results
Sat 2/1
7:00pm WPT Main Event Megasatellite
$10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
Sat 2/1
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#17 Sun 2/2
8:00pm Late Night Post Game Turbo
One Day Event
$25,000 Guarantee $150 Structure
Results
Sun 2/2
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#18 Mon 2/3
1:00pm No Limit Hold'em Shootout
One Day Event
$25,000 Guarantee $235 Structure
Results
#19 Mon 2/3
4:00pm Pot Limit Omaha 8 or Better with Rebuys
One Day Event
$15,000 Guarantee $125 Structure
Results
Mon 2/3
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Mon 2/3
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#20 Tue 2/4
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1a
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Results
Tue 2/4
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1a
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Tue 2/4
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Tue 2/4
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Wed 2/5
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1b
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Wed 2/5
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1b
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Wed 2/5
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Wed 2/5
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Thu 2/6
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1c
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Thu 2/6
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1c
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Thu 2/6
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Thu 2/6
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Fri 2/7
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1d
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Fri 2/7
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1d
If you bust out, you may re-enter any following day/time
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Fri 2/7
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Fri 2/7
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
Sat 2/8
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1e
If you bust out, you may re-enter at 5:00pm
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Sat 2/8
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo-Day 1e
$500,000 Guarantee • $100,000 for 1st Place $150 Structure
Sat 2/8
7:00pm WPT Main Event Megasatellite
(2) $10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
Sat 2/8
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#21 Sun 2/9
1:00pm Knockout Bounty No Limit Hold'em
One Day Event
$50,000 Guarantee • $50 for every Player you eliminate $235 Structure
Results
Sun 2/9
6:00pm Megasatellite for Event #24
(10) $1,100 Seat Guarantee $150 Structure
Sun 2/9
9:00pm Megasatellite for Event #24
(10) $1,100 Seat Guarantee $150 Structure
#22 Mon 2/10
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack
20,000 in chips
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#23 Mon 2/10
4:00pm Omaha or Better
$25,000 Guarantee $570 Structure
Results
Mon 2/10
6:00pm Megasatellite for Event #24
(10) $1,100 Seat Guarantee $150 Structure
Mon 2/10
9:00pm Megasatellite for Event #24
(10) $1,100 Seat Guarantee $150 Structure
#24 Tue 2/11
1:00pm No Limit Hold'em
$75,000 Guarantee $1100 Structure
Results
#25 Tue 2/11
4:00pm Stud 8 or Better
$350 Structure
Results
Tue 2/11
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Tue 2/11
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#26 Wed 2/12
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack
20,000 in chips
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#27 Wed 2/12
4:00pm Triple Stud
Razz/Stud/Stud8
$570 Structure
Results
Wed 2/12
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Wed 2/12
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#28 Thu 2/13
1:00pm No Limit Hold'em Escalator
Blinds increase in length the longer you play
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#29 Thu 2/13
4:00pm H.O.R.S.E.
$570 Structure
Results
Thu 2/13
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Thu 2/13
8:00pm Megasatellite for Event #30
(10) $570 Seat Guarantee $100 Structure
#30 Fri 2/14
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1a
If you bust out, you may re-enter following day • 25,000 in chips
$100,000 Guarantee $570 Structure
Results
#31 Fri 2/14
4:00pm Pot Limit Omaha with Rebuys
$25,000 Guarantee $125 Structure
Results
Fri 2/14
8:00pm Megasatellite for Event #30
(10) $570 Seat Guarantee $100 Structure
Sat 2/15
1:00pm No Limit Hold'em Doublestack-Day 1b
25,000 in chips
$100,000 Guarantee $570 Structure
#32 Sat 2/15
4:00pm No Limit Omaha 8 or Better with Rebuys
$25,000 Guarantee $125 Structure
Results
Sat 2/15
7:00pm WPT Main Event Megasatellite
(2) $10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
Sat 2/15
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#33 Sun 2/16
1:00pm Knockout Bounty No Limit Hold'em
One Day Event
$75,000 Guarantee • $100 for every Player you eliminate $350 Structure
Results
#34 Sun 2/16
4:00pm Pot Limit Omaha 8 or Better with Rebuys
$25,000 Guarantee $125 Structure
Results
Sun 2/16
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Sun 2/16
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#35 Mon 2/17
1:00pm No Limit Hold'em
Play 10-8-6-4 handed
$50,000 Guarantee $570 Structure
Results
#36 Mon 2/17
4:00pm H.O.R.S.E.
$1100 Structure
Results
Mon 2/17
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Mon 2/17
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#37 Tue 2/18
1:00pm No Limit Hold'em
with 30-second Shot Clock
$25,000 Guarantee $570 Structure
Results
#38 Tue 2/18
4:00pm Pot Limit Omaha/PLO 8 or Better with Rebuys
$25,000 Guarantee $125 Structure
Results
Tue 2/18
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
Tue 2/18
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#39 Wed 2/19
1:00pm Deuce to Seven Triple Draw
One Day Event
$25,000 Guarantee $570 Structure
Results
#40 Wed 2/19
4:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
One Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
Wed 2/19
8:00pm Megasatellite for Event #41
(10) $1,600 Seats Guarantee $230 Structure
#41 Thu 2/20
1:00pm Playboy Poker Tournament-Day 1a
If you bust out, you may re-enter Day 1b and/or Day 1c
$500,000 Guarantee $1600 Structure
Results
Thu 2/20
4:00pm Megasatellite for Event #41
(10) $1,600 Seats Guarantee $230 Structure
Thu 2/20
8:00pm Megasatellite for Event #41
(10) $1,600 Seats Guarantee $230 Structure
Fri 2/21
1:00pm Playboy Poker Tournament-Day 1b
If you bust out, you may re-enter Day 1c
$500,000 Guarantee $1600 Structure
Fri 2/21
4:00pm Megasatellite for Event #41
(10) $1,600 Seats Guarantee $230 Structure
Fri 2/21
8:00pm Megasatellite for Event #41
(10) $1,600 Seats Guarantee $230 Structure
Sat 2/22
1:00pm Playboy Poker Tournament-Day 1c
$500,000 Guarantee $1600 Structure
#42 Sat 2/22
4:00pm No Limit Hold'em with Rebuys
$75,000 Guarantee $125 Structure
Results
Sat 2/22
7:00pm WPT Main Event Megasatellite
(2) $10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
Sat 2/22
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#43 Sun 2/23
1:00pm No Limit Hold'em Triplestack Turbo
One Day Event • 30,000 in chips
$75,000 Guarantee $350 Structure
Results
#44 Sun 2/23
4:00pm Omaha or Better
$1100 Structure
Results
Sun 2/23
6:00pm Megasatellite for Event #45
(10) $1,100 Seats Guarantee $150 Structure
Sun 2/23
9:00pm Megasatellite for Event #45
(10) $1,100 Seats Guarantee $150 Structure
#45 Mon 2/24
1:00pm No Limit Hold'em Ironman
No Breaks • No Deals • 50% for 1st Place
$75,000 Guarantee $1100 Structure
Results
#46 Mon 2/24
4:00pm Deuce to Seven No Limit Single Draw
$25,000 Guarantee $1100 Structure
Results
Mon 2/24
6:00pm Megasatellite for Event #47
(10) $1,100 Seats Guarantee $150 Structure
Mon 2/24
9:00pm Megasatellite for Event #47
(10) $1,100 Seats Guarantee $150 Structure
#47 Tue 2/25
1:00pm No Limit Hold'em
honoring Commerce's own Jerry Stensrud
$100,000 Guarantee $1100 Structure
Results
#48 Tue 2/25
4:00pm LAPC Ladies Championship
$350 Structure
Results
Tue 2/25
7:00pm WPT Main Event Supersatellite
with $200 rebuys
$10,000 Seat Guarantee $225 Structure
#49 Tue 2/25
8:00pm Commerce Bounty Championship
$500 for every player you eliminate $1600 Structure
Results
Tue 2/25
9:00pm Late Night Mega Turbo
3 Seats Guarantee to any $1,100 Event $150 Structure
#50 Wed 2/26
1:00pm No Limit Hold'em
$100,000 Guarantee $350 Structure
Results
#51 Wed 2/26
4:00pm Pot Limit Omaha
$2140 Structure
Results
Wed 2/26
8:00pm 1st Step to Main Event Mega
Win your $1,100 seat to any Main Event Mega of your choice
(25) $1,100 Seat Guarantee $150 Structure
#52 Thu 2/27
11:00am No Limit Hold'em Senior Championship
50 Years or Older to Play
$50,000 Guarantee $570 Structure
Thu 2/27
1:00pm 1st Step to Main Event Mega
Win your $1,100 seat to any Main Event Mega of your choice
(25) $1,100 Seat Guarantee $150 Structure
#53 Thu 2/27
4:00pm No Limit Hold'em
Bobby Hoff Commemorative
$250,000 Guarantee $5250 Structure
Results
Thu 2/27
8:00pm Main Event Megasatellite
(10) $10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
Fri 2/28
12:00pm Main Event Megasatellite
(10) $10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
Fri 2/28
5:00pm Main Event Megasatellite
(10) $10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
#54 Fri 2/28
6:00pm Open Face Chinese Poker
One Day Event
$570 Structure
Results
Fri 2/28
9:00pm Main Event Megasatellite Turbo
(10) $10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
#55 Sat 3/1
12:00pm WPT No Limit Hold'em Championship
Televised 6-Day Event
$10000 Structure
Results
Sat 3/1
4:00pm Last Chance Main Event Megasatellite
(5) $10,000 Seat Guarantee $1100 Structure
#56 Sun 3/2
5:00pm Six Handed No Limit Hold'em
$2140 Structure
Results
Sun 3/2
8:00pm Megasatellite for Event #57
(3) $550 Seat Guarantee $125 Structure
Mon 3/3
12:00pm High Roller Mega Satellite
$2600 Structure
#57 Mon 3/3
4:00pm Six Handed Pot Limit Omaha
with $500 Rebuys
$550 Structure
Results
#58 Mon 3/3
7:00pm Commerce High Roller
Six Handed
$25400 Structure
Results
#59 Tue 3/4
4:00pm Commerce Eight Game Mix
2-7/NLH/PLO/Hold'em/O8/Razz/Stud/Stud8
$2140 Structure
Results
#60 Wed 3/5
4:00pm No Limit Hold'em Bounty Turbo
$500 for every player you eliminate $1100 Structure
Results

 

Copyright © 2014
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100