LA Poker Classic

January 15 – March 3, 2013

 

Giải đấu LA Poker cổ điển là loạt các giảu đấu Poker mở rộng với nhiều hạn mức khác nhau, nhiều loại bài khác nhau. Giải vô địch Poker LA với vòng đấu Texas Hold’em không giới hạn (24-29 tháng Hai) được tuyền hình trực tiếp trên World Poker Tour, giải vô địch Hold’em không giới hạn là sự kiện hàng đầu tại Commerce Casino. Với lệ phí đăng ký là $10.000 và số người tham dự tối đa là 600 người. Giải thưởng cao nhất dự kiến hơn $6.000.000, với các bảng Single, Super và Mega sẽ được sắp xếp lên lịch phát sóng trải dài trong suốt tháng Một và tháng Hai và ngày phát sóng trận Super là ngày 23 tháng Hai lúc 11am, 3:30pm, và 8pm.

 

Xin vui lòng liên hệ với Commerce Casino để biết thêm thông tin

 

Để biết tin tức cập nhật về các giải đấu tại Commerce Casino, xin vào trang nhà www.commercetournaments.com

World Poker Tour dành một số lượng hạn chế chỗ ngồi cho khán giả trong suốt thời gian trình diễn. Chỗ ngồi được ưu tiên cho người đến trước. Để biết thời gian giải đấu, xin xem lịch bên dưới.
Nếu khách sạn Crowne Plaza hết chỗ, xin vui lòng đặt chỗ các khách sạn đối tác lân cận để được giá ưu đãi trong dip giải đấu Poler LA cổ điển diễn ra.

LA Poker Classic Tournaments

# Date Time Event Notes Buy-In Structure/Results
#1 Fri 1/23
6:00pm No Limit Hold'em
$100,000 Guarantee $175 Structure
Results
#2 Sat 1/24
1:00pm No Limit Hold'em
$250,000 Guarantee $570 Structure
Results
#3 Sun 1/25
1:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
1 Day Event - $100 Bounties
$100,000 Guarantee $350 Structure
Results
#4 Sun 1/25
5:00pm 7 Handed Pot Limit Omaha
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#5 Mon 1/26
1:00pm Omaha 8 or Better
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#6 Mon 1/26
5:00pm No Limit Hold'em "Time's Up"
1 Day Event
$25,000 Guarantee $240 Structure
Results
#7 Tue 1/27
1:00pm Limit Hold'em
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#8 Tue 1/27
5:00pm Crazy Pineapple 8 or Better
1 Day Event
$15,000 Guarantee $240 Structure
Results
#9 Wed 1/28
1:00pm Stud 8 or Better
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#10 Wed 1/28
5:00pm No Limit H.O.R.S.E.
1 Day Event
$15,000 Guarantee $240 Structure
Results
#11 Thu 1/29
1:00pm Omaha 8 or Better / Stud 8 or Better
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Results
#12 Thu 1/29
5:00pm 7 Handed Pot Limit Omaha 8 or Better
1 Day Event
$15,000 Guarantee $240 Structure
Results
Fri 1/30
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#13 Fri 1/30
1:00pm H.O.R.S.E.
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
#14 Fri 1/30
6:00pm Facebook Exclusive Tournament
1 Day Event
$25,000 Guarantee $75 Structure
Fri 1/30
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Fri 1/30
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#15 Sat 1/31
1:00pm No Limit Hold'em
$100,000 Guarantee $350 Structure
#16 Sat 1/31
5:00pm No Limit Omaha 8 or Better
1 Day Event - $100 Rebuys & Addon
$20,000 Guarantee $125 Structure
Sat 1/31
7:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(2) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
Sat 1/31
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#17 Sun 2/1
8:00pm Post Game NLH Doublestack Turbo
1 Day Event - (1) Re-Entry
$25,000 Guarantee $240 Structure
Sun 2/1
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Mon 2/2
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#18 Mon 2/2
1:00pm No Limit Hold'em
$100,000 Guarantee $1100 Structure
#19 Mon 2/2
5:00pm 7 Handed No Limit Hold'em
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Mon 2/2
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Mon 2/2
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 2/3
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#20 Tue 2/3
1:00pm No Limit Hold'em-Day A1
Re-Enter Any Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Tue 2/3
5:00pm No Limit Hold'em-Day A2
Re-Enter Any Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Tue 2/3
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Tue 2/3
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 2/4
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
Wed 2/4
1:00pm No Limit Hold'em-Day B1
Re-Enter Any Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Wed 2/4
5:00pm No Limit Hold'em-Day B2
Re-Enter Any Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Wed 2/4
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Wed 2/4
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Thu 2/5
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
Thu 2/5
1:00pm No Limit Hold'em-Day C1
Re-Enter Any Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Thu 2/5
5:00pm No Limit Hold'em-Day C2
Re-Enter Any Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Thu 2/5
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Thu 2/5
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Fri 2/6
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
Fri 2/6
1:00pm No Limit Hold'em-Day D1
Re-Enter Any Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Fri 2/6
5:00pm No Limit Hold'em-Day D2
Re-Enter Either Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Fri 2/6
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Fri 2/6
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Sat 2/7
1:00pm No Limit Hold'em-Day E1
Re-Enter Subsequent Session
$500,000 Guarantee $240 Structure
Sat 2/7
5:00pm No Limit Hold'em-Day E2
$500,000 Guarantee $240 Structure
Sat 2/7
7:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(2) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
Sat 2/7
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#21 Sun 2/8
1:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
1 Day Event - $50 Bounties
$50,000 Guarantee $240 Structure
#22 Sun 2/8
5:00pm No Limit Hold'em Shootout
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Sun 2/8
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Sun 2/8
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Mon 2/9
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#23 Mon 2/9
1:00pm Omaha 8 or Better
$25,000 Guarantee $570 Structure
#24 Mon 2/9
5:00pm Triple Stud
1 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Mon 2/9
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Mon 2/9
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 2/10
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#25 Tue 2/10
1:00pm Stud
$25,000 Guarantee $570 Structure
#26 Tue 2/10
5:00pm Pot Limit Omaha 8 or Better
1 Day Event - $100 Rebuys & Addon
$20,000 Guarantee $125 Structure
Tue 2/10
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Tue 2/10
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 2/11
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#27 Wed 2/11
1:00pm H.O.R.S.E.
$25,000 Guarantee $570 Structure
Wed 2/11
5:00pm Mega Satellite for $570 Seats
Re-Entry
(10) $570 Seats Guaranteed $75 Structure
Wed 2/11
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Wed 2/11
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Thu 2/12
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#28 Thu 2/12
1:00pm No Limit Hold'em-Day A
Re-Enter Either Subsequent Session
$250,000 Guarantee $570 Structure
Thu 2/12
5:00pm Mega Satellite for $570 Seats
Re-Entry
(10) $570 Seats Guaranteed $75 Structure
Thu 2/12
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Thu 2/12
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Fri 2/13
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
Fri 2/13
1:00pm No Limit Hold'em-Day B
Re-Enter Subsequent Session
$250,000 Guarantee $570 Structure
Fri 2/13
5:00pm Mega Satellite for $570 Seats
Re-Entry
(10) $570 Seats Guaranteed $75 Structure
Fri 2/13
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Fri 2/13
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Sat 2/14
1:00pm No Limit Hold'em-Day C
$250,000 Guarantee $570 Structure
Sat 2/14
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Sat 2/14
7:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(2) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
Sat 2/14
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#29 Sun 2/15
1:00pm Omaha 8 or Better
$50,000 Guarantee $1100 Structure
#30 Sun 2/15
5:00pm 2-7 Triple Draw
1 Day Event
$25,000 Guarantee $570 Structure
Sun 2/15
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Sun 2/15
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Mon 2/16
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#31 Mon 2/16
1:00pm H.O.R.S.E.
$50,000 Guarantee $1100 Structure
#32 Mon 2/16
5:00pm No Limit Hold'em Headsup
30 Second Shot Clock
Limited to 64 Entrants $1100
Mon 2/16
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Mon 2/16
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 2/17
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#33 Tue 2/17
1:00pm No Limit Hold'em
$100,000 Guarantee $350 Structure
Tue 2/17
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 2/17
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Tue 2/17
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 2/18
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#34 Wed 2/18
1:00pm Omaha 8 or Better / PLO8
$50,000 Guarantee $1100 Structure
Wed 2/18
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 2/18
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Wed 2/18
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Thu 2/19
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
#35 Thu 2/19
1:00pm PLAYBOY No Limit Hold'em-Day A
Re-Enter Either Subsequent Session
$500,000 Guarantee $1100 Structure
Thu 2/19
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Thu 2/19
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Thu 2/19
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Fri 2/20
11:00am No Limit Hold'em Bankroll Builder
10,000 Starting Stack
$5,000 Guarantee $125 Structure
Fri 2/20
1:00pm PLAYBOY No Limit Hold'em-Day B
Re-Enter Subsequent Session
$500,000 Guarantee $1100 Structure
Fri 2/20
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Fri 2/20
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Fri 2/20
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Sat 2/21
1:00pm PLAYBOY No Limit Hold'em-Day C
$500,000 Guarantee $1100 Structure
#36 Sat 2/21
5:00pm No Limit Hold'em with Rebuys
$100 Rebuys & Addon
$50,000 Guarantee $125 Structure
Sat 2/21
7:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(2) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
Sat 2/21
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#37 Sun 2/22
1:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
$500 Bounties
$100,000 Guarantee $1600 Structure
#38 Sun 2/22
5:00pm 2-7 No Limit Single Draw
1 Day Event
$25,000 Guarantee $1100 Structure
Sun 2/22
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Sun 2/22
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Sun 2/22
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#39 Mon 2/23
1:00pm IRONMAN No Limit Hold'em
$50,000 Guarantee $1100 Structure
Mon 2/23
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#40 Mon 2/23
5:00pm Omaha 8 or Better / Stud 8 or Better
$50,000 Guarantee $1100 Structure
Mon 2/23
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Mon 2/23
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#41 Tue 2/24
1:00pm No Limit Hold'em
$100,000 Guarantee $1100 Structure
#42 Tue 2/24
5:00pm 7 Handed PLO with Rebuys
$500 Rebuys & Addon
$50,000 Guarantee $550 Structure
Tue 2/24
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 2/24
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Tue 2/24
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#43 Wed 2/25
1:00pm 7 Handed No Limit Hold'em Escalator
$50,000 Guarantee $570 Structure
Wed 2/25
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 2/25
7:00pm WPT Championship Super Satellite
$200 Rebuys & Addon
(1) $10,000 Seat Guaranteed $225 Structure
Wed 2/25
9:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
#44 Thu 2/26
11:00am No Limit Hold'em Seniors Championship
$50,000 Guarantee $570 Structure
#45 Thu 2/26
4:00pm Bobby Hoff No Limit Hold'em
$250,000 Guarantee $5250 Structure
Thu 2/26
5:00pm Mega Satellite for $1,100 Seats
Re-Entry
(3) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Thu 2/26
8:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(10) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
Fri 2/27
12:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(10) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
#46 Fri 2/27
1:00pm Open Face Chinese Poker
One Day Event
$25,000 Guarantee $1100 Structure
Fri 2/27
5:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(10) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
Fri 2/27
8:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(10) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
#47 Sat 2/28
12:00pm WPT Championship
Day 1
$10000 Structure
Sat 2/28
5:00pm WPT Championship Mega Satellite
Re-Entry
(5) $10,000 Seats Guaranteed $1100 Structure
Sat 2/28
8:00pm NLH Mega Satellite for $2,140 Seats
Re-Entry
(5) $2,140 Seats Guaranteed $300 Structure
Sun 3/1
12:00pm WPT Championship
Day 2
$0 Structure
#48 Sun 3/1
4:00pm 7 Handed No Limit Hold'em
$2140 Structure
Sun 3/1
6:00pm Mega Satellite for $50,000 Seats
Re-Entry
$5100 Structure
Sun 3/1
8:00pm PLO Mega Satellite for $2,140 Seats
Re-Entry
(5) $2,140 Seats Guaranteed $300 Structure
Mon 3/2
12:00pm WPT Championship
Day 3
$0 Structure
#49 Mon 3/2
4:00pm 7 Handed Pot Limit Omaha
$2140 Structure
Mon 3/2
6:00pm Mega Satellite for $50,000 Seats
Re-Entry
$5100 Structure
Tue 3/3
12:00pm WPT Championship
Day 4
$0 Structure
#50 Tue 3/3
4:00pm Commerce 8 Game Mix
$2140 Structure
#51 Tue 3/3
6:00pm Commerce Turbo High Roller
6 Handed
$50000 Structure
Wed 3/4
12:00pm WPT Championship
Day 5
$0 Structure
#52 Wed 3/4
4:00pm No Limit Hold'em Bounty Turbo
One Day Event - $500 Bounties
$100,000 Guarantee $1100 Structure
Thu 3/5
4:00pm WPT Championship
Final Table Taping
$0 Structure

 

Copyright © 2015
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100