Commerce Hold’em Series

August 29 – September 16, 2012

Đừng nhầm lẫn với Texas… Texas Hold’em mà ! tại Commerce casino, quý vị sẽ không bị nhầm lẫn vì chúng tôi có những giải đấu Hold’em tốt nhất! Hãy đến và tham gia những giải đấu Hold’em hấp dẫn và gay cấn nhất của miền Nam California.

Vui lòng liên hệ Commerce Casino để biết thêm chi tiết theo địa chỉ .

Để biết tin tức mới nhất về những giải đấu , vào địa chỉ trang nhà www.commercetournaments.com

Commerce Hold'em Series Tournaments

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100