Commerce Hold’em Series

August 29 – September 16, 2012

Đừng nhầm lẫn với Texas… Texas Hold’em mà ! tại Commerce casino, quý vị sẽ không bị nhầm lẫn vì chúng tôi có những giải đấu Hold’em tốt nhất! Hãy đến và tham gia những giải đấu Hold’em hấp dẫn và gay cấn nhất của miền Nam California.

Vui lòng liên hệ Commerce Casino để biết thêm chi tiết theo địa chỉ .

Để biết tin tức mới nhất về những giải đấu , vào địa chỉ trang nhà www.commercetournaments.com

Commerce Hold'em Series Tournaments

# Date Time Event Notes Buy-In Structure/Results
Thu 9/4
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#1 Thu 9/4
5:00pm No Limit Hold'em-Day 1A
You May Re-Enter Once per Session
$200,000 Guarantee $240 Structure
Fri 9/5
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
Fri 9/5
5:00pm No Limit Hold'em-Day 1B
You May Re-Enter Once per Session
$200,000 Guarantee $240 Structure
Sat 9/6
1:00pm No Limit Hold'em-Day 1C1
You May Re-Enter Once per Session
$200,000 Guarantee $240 Structure
Sat 9/6
5:00pm No Limit Hold'em-Day 1C2
You May Re-Enter Once per Session
$200,000 Guarantee $240 Structure
Sat 9/6
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
#2 Sun 9/7
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240 Structure
Sun 9/7
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
Mon 9/8
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#3 Mon 9/8
2:00pm Omaha 8 or Better
$10,000 Guarantee $240 Structure
#4 Mon 9/8
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$10,000 Guarantee $160 Structure
Mon 9/8
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 9/9
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#5 Tue 9/9
2:00pm Omaha 8 or Better/Stud 8 or Better
$10,000 Guarantee $240 Structure
#6 Tue 9/9
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240 Structure
Tue 9/9
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 9/10
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#7 Wed 9/10
2:00pm H.O.R.S.E
$10,000 Guarantee $240 Structure
#8 Wed 9/10
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$10,000 Guarantee $160 Structure
Wed 9/10
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
Thu 9/11
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#9 Thu 9/11
2:00pm No Limit Hold'em Doublestack
2 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
Thu 9/11
5:00pm Playboy Event 11 Mega Satellite
(5) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Thu 9/11
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
Fri 9/12
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#10 Fri 9/12
2:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240 Structure
Fri 9/12
5:00pm Playboy Event 11 Mega Satellite
(5) $1,100 Seats Guaranteed $150 Structure
Fri 9/12
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
#11 Sat 9/13
1:00pm PLAYBOY No Limit Hold'em
2 Day Event
$100,000 Guarantee $1100 Structure
Sat 9/13
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
#12 Sun 9/14
2:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
$50,000 Guarantee $240 Structure
#13 Sun 9/14
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240 Structure
Sun 9/14
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
Mon 9/15
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#14 Mon 9/15
2:00pm No Limit Hold'em Doublestack
2 Day Event
$25,000 Guarantee $350 Structure
#15 Mon 9/15
5:00pm Pot Limit Omaha with Rebuys
$10,000 Guaranteed $125 Structure
Mon 9/15
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
Tue 9/16
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#16 Tue 9/16
2:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240 Structure
#17 Tue 9/16
5:00pm Pot Limit Omaha 8 or Better with Rebuys
$10,000 Guaranteed $125 Structure
Tue 9/16
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150 Structure
Wed 9/17
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
Wed 9/17
2:00pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240 Structure
Wed 9/17
5:00pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240 Structure
Wed 9/17
8:00pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240 Structure
Thu 9/18
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#18 Thu 9/18
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event-Day 1A
You May Re-Enter Once per Session
$500,000 Guarantee $1650 Structure
Thu 9/18
7:30pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240 Structure
Fri 9/19
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
Fri 9/19
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event-Day 1B
You May Re-Enter Once per Session
$500,000 Guarantee $1650 Structure
Fri 9/19
7:30pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240 Structure
Sat 9/20
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event-Day 1C
You May Re-Enter Once per Session
$500,000 Guarantee $1650 Structure
#19 Sat 9/20
6:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
$500 Bounties $1100 Structure
Sun 9/21
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event-Day 2
$500,000 Guarantee $0
Mon 9/22
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event
Final Table
$500,000 Guarantee $0
Copyright © 2014
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100