Razz

Mục tiêu >

Để thắng bài poker, bạn phải có 5 lá bài cao nhất so với các đối thủ hoặc bạn làm cho đối thủ hiểu nhầm là mình có bài cao trong tay.

Razz là bài 7-Card-Stud được chơi thấp.

Cách chơi (Gameplay) >

Bài razz thì giống như bài 7-Card-Stud High, chỉ có hai điểm khác biệt: Điều thứ nhất, người chơi có cây bài cao nhất (Aces là thấp) ở vòng đầu tiên bắt buộc phải đặt cược, và điều thứ hai, người chơi có cây bài thấp nhất trên bàn phải đặt cược đầu tiên trong những lần kế tiếp.

Cách đặt cược của bài Razz cũng giống như 7-Card-Stud High, chỉ có một điểm khác biệt là với đôi bài mở không bị giới hạn tiền đặt cược.

Razz Poker

Bạn có biết?

Vào năm 1971, Giải poker lớn đầu tiên trên thế giới về bài Razz chỉ có $10,000.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100