Pan

Mục tiêu >

PANGUINGUE, mọi người thường gọi là “PAN,” được chơi ở California từ đầu thế kỷ XX. Mục tiêu của trò chơi này là sự kết hợp của 3 lá bài hay nhiều hơn 11 lá bài trên bàn.

Cách chơi (Gameplay) >

Tám bộ bài thường được dùng để chơi bài: không dùng 8s, 9s, 10s, và jokers, tổng cộng có 320 lá bài. (Commerce casino luôn luôn bỏ những lá bích-spades trong moat bộ bài). Bài tính theo thứ tự như sau: Già là cao nhất (King), đầm (queen), bồi (Jack), 7,6,5,4,3,2,Ace. Bồi (Jack) và lá 7 có thể được dùng theo thứ tự. Bài nài không phân biệt nước ngoại trừ lá bích phải trả gấp đôi. Số lượng chip tối thiểu người chơi phải mua vào là 20 để đủ điều kiện chơi bài. Tại Commerce Casino, ván bài sẽ bắt đầu khi có 5 người chơi trở lên và không quá 8 người.

Pan Poker

Bạn có biết?

Pan có nguồn gốc từ Philippines, Pan phổ biến ở Mỹ lần đầu vào năm 1905.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100