Lowball

Mục tiêu >

Để thắng bài poker, người chơi phải có 5 lá bài cao nhất so với các đối thủ hoặc phải làm cho đối thủ hiểu nhầm là mình có bài cao trong tay.

Lowball là loại Draw poker, ai có cây bài thấp nhất sẽ thắng cược.

Cách chơi (Gameplay) >

Những người chơi được chia 5 lá bài úp, sau đó sẽ là vòng đặt cược. Người chơi phải đặt cược hay bỏ bài. Những người chơi vẫn còn cượt bây giờ được quyền đổi cây bài trên tay với cây bài mới. Đây gọi là rút bài. Với bài Limit poker, số tiền đặt cược gấp đôi sau khi rút bài (trừ khi có quy định khác). Loại hình phổ biến nhất của Lowball là Ace-to-five lowball (mọi người biết đến như California Lowball), and reduce-to-seven-lowball (mọi người biết đến như Lowball Kansas City).

Lowball Poker

Bạn có biết?

Bài Lowball được đặt tên sau California, Kansas City, và London.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100