7-Card Stud

Mục tiêu >

Để thắng bài poker, quý vị phải có 5 lá bài cao nhất so với các đối thủ hoặc quý vị làm cho đối thu hiểu nhầm là mình có bài cao trong tay.

Với 7-Card-Stud, người có 5 lá bài cao nhất dành chiến thắng tất cả tiền cược trên bàn (the pot).

Cách chơi (Gameplay)>

Với bài 7-Card-Stud, tất cả những người chơi được chia 2 lá bài úp và 1 lá bài ngữa trước khi đặt cược vòng đầu tiên, sau đó 3 lá bài được lật lên tuần tự cho từng người (mỗi lần bài lật là mỗi lần đặt cược). Những lần lật bài kế tiếp, người chơi có bài cao bắt đầu đặt cược. Sau khi bài được chia xong, người chơi sẽ đặt cược vòng cuối.

Với all fixed-limit games, người chơi đặt cược ít hơn trong hai vòng đặt cược đầu tiên, tiền cược tăng lên trong vòng lật bài thứ năm, sáu, bảy. Nếu có một đôi mở lên từ lá bài thứ tư, người chơi có quyền chọn đặt cược ít hơn hay nhiều hơn.

7-Card Stud Poker

Bạn có biết?

Đối với người Mỹ, Stud poker cũng giống như bánh pie nhân táo vậy (apple pie) – Từ “Stud” làm ta liên tưởng đến những chàng cao bồi vùng viễn Tây (Midwest) và biến thể của stud poker có trong khoản thời gian nội chiến.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100