7-Card Stud High-Low Split

8-or-Better

Mục tiêu >

Để thắng bài poker, bạn phải có 5 lá bài cao nhất so với các đối thủ hoặc bạn làm cho đối thủ hiểu nhầm là mình có bài cao trong tay.

Bài 7-Card-Stud High-Low Split “8-or-better” là bài phỏng theo bài Stud mà chơi cả cao và thấp (High and Low).

Cách chơi (Gameplay) >

Tiêu chuẩn để chơi “8-or-better” áp dụng cho cả bài high-low split games, trừ khi tiêu chuẩn khác đưa ra. Lá bài thấp bắt đầu cược ở vòng đầu tiên, lá Ace tính là cao nhất trong loại bài này.

Những vòng tiếp, người có bài cao đặt cược. Nếu hai người có bài cao bằng nhau, thì người gần dealer nhất theo chiều kim đồng hồ đặt cược đầu tiên. Fixed limit games dùng giới hạn thấp ở vòng 3 va 4 và giới hạn cao ở vòng tiếp theọ, cặp mở open pair không ảnh hưởng sự giới hạn. Lá Ace được dùng cho chi cao và thấp.

Straights và flushes không ảnh hưởng đến độ lớn của bài. Người chơi có thể dùng bất cứ 5 lá bài nào để làm cho bài của mình lớn nhất, và dùng những lá bài đó hay bất kỳ lá bài nào để tạo thành low hand lớn nhất.

 

7-Card Stud High-Low Split Poker

Bạn có biết?

Lý do có tên gọi “8-or-better” là vì người chơi phải có 5 lá bài có 8 nút hay thấp hơn để đủ chuẩn để chơi “low hand”

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100