Omaha Hi-Lo

Mục tiêu >

Để thắng bài poker, người chơi phải có 5 lá bài cao nhất so với các đối thủ hoặc làm cho đối thủ hiểu nhầm là mình có bài cao trong tay.

Cách chơi (Gameplay) >

Những người chơi được chia 4 lá bài úp gọi là “hole” cards, sau đó là vòng đặt cược. Tiếp theo ba lá bài được lật ngữa lên bàn cùng lúc , gọi là “flop” và tiếp tục moat vòng đặt cược. Hai lá bài kế tiếp được lật ngữa lên bàn tuần tự, theo sau mỗi lần lật bài là một vòng đặt cược.

Những người chơi sẽ chọn 5 lá bài tốt nhất, hai lá của riêng “hole” cards và 3 lá bài chung trên bàn.

Omaha Hi-Lo Poker

Bạn có biết?

Omaha poker thường được gọi là “hai lần ba.”

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100