Giải Poker Jackpots hàng ngày

Bạn có tin không , Commerce Casino’s jackpots trả cho tay bài có bài rất lớn nhưng lại không thắng – the best “ bad beat.” Điều này có nghĩa là nếu bạn thua trong khi cây bài trên tay của bạn gồm Aces full of ten’s hay lớn hơn như tứ quý hoặc cao hơn nữa với bài Hold’em, thì bạn được nhận 60% trị giá giải jackpot; Người thắng sẽ nhận 20%, 20% còn lại chia cho những người chơi khác trên bàn. Giải thưởng jackpot bình quân cho bàn Hold’em $3-$6 có thể thắng lên tới $15,000. Super jackpot Times: Chủ Nhật – Thứ Sáu 11 am – 12 pm, 2pm-3 pm, 5pm-6pm, 7pm-8pm, 10pm, 11pm.

Stud Seed Daily Increase Current Amount** Super Jackpots*
1-2 & 2-4 $2,000 $0 $6,000 $15,000
3-6, 4-8, 6-12 $6,000 $250 $9,000 $15,000
15-30, 20-40, 30-60 $6,000 $250 $7,750 $15,000
Hold’em Seed Daily Increase Current Amount** Super Jackpots*
1-2, 2-4, $20 No Limit, $40 No Limit, $80 No Limit $5,000 $200 $6,800 $30,000
3-6, & 4-8, & 6-12 $17,000 $1,000 $20,000 $100,000 Sun-Fri
8-16, 20-40, 30-60, 40-80 $20,000 $1,000 $25,000 $100,000
Sun-Fri
$100 & $200, $400 & $500 No Limit $12,000 $1,000 $12,000 $100,000
Sun-Fri
Omaha Seed Daily Increase Current Amount** Super Jackpots*
3-6, 4-8, 6-12, 8-16, 20-40 $10,000 $200 $11,600 $15,000
6-12 Big-O $5,000 $200 $32,000 $0
Combo/Mix Seed Daily Increase Current Amount** Super Jackpots*
8-16 $3,000 $0 $3,000 $0

Ban quản lý được quyền đổi/thay đối trị giá giải thưởng bất cứ lúc nào. *Thua bài dù bài rất cao như Ace full of ten’s hay lớn hơn như tứ quý hoặc cao hơn nữa. Cả hai phải giữ một đôi trong tay. Straight Flushes yêu cầu cả hai phải giữ trên tay và dùng hai lá bài đó. Tất cả qui định của Super Jackpot sẽ được áp dụng. Liên hệ dịch vụ sòng bài để biết giờ của Super Jackpot.

** Giá trị giải thưởng có thể thay đổi, xin gọi 323-838-3295 để biết thêm chi tiết

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100