Những giải đấu hàng ngày

Ngày nào Commerce casino cũng có giải đấu! Sao lại phải ở nhà khi mà quý vị có thể giành chiến thắng trong những giải đấu hàng ngày! Chúng tôi không giới hạn những giải đấu Hold’em hàng ngày và những giải đấu EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, và Pai Gow poker hàng tuần! Ghi chú: Những giải đấu hàng ngày/ hàng tuần sẽ bị hủy khi có giải đấu chính diễn ra (e.g. LAPC, Cal State vv…)

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon1 pmLAPC Event #4 Omaha 8 or Better10,000 Starting Stack$350Structure
Mon5 pmLAPC Event #5A NLH Doublestack Turbo$250,000 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$240Structure
Tue12 pmLAPC Event #6 Triple Stud10,000 Starting Stack$350Structure
Tue5 pmLAPC Event #5B NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Wed12 pmLAPC Event #7 Stud 8 or Better10,000 Starting Stack$350Structure
Wed5 pmLAPC Event #5C NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Thu12 pmLAPC Event #8 Omaha 8/Stud 810,000 Starting Stack$350Structure
Thu5 pmLAPC Event #5D NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Fri12 pmLAPC Event #5E1 NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Fri5 pmLAPC Event #5E2 NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Sat1 pmLAPC Event #5F1 NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Sat5 pmLAPC Event #5F2 NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Sun1 pmLAPC Event #9 Knockout Bounty$50,000 Guarantee
7,500 Starting Stack
$240Structure
Sun5 pmLAPC Event #10 NLH All in or Fold$15,000 Guarantee
5,000 Starting Stack
$175Structure
Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2016
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100