Những giải đấu hàng ngày

Ngày nào Commerce casino cũng có giải đấu! Sao lại phải ở nhà khi mà quý vị có thể giành chiến thắng trong những giải đấu hàng ngày! Chúng tôi không giới hạn những giải đấu Hold’em hàng ngày và những giải đấu EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, và Pai Gow poker hàng tuần! Ghi chú: Những giải đấu hàng ngày/ hàng tuần sẽ bị hủy khi có giải đấu chính diễn ra (e.g. LAPC, Cal State vv…)

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Mon6 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Tue12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Tue6 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Wed12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Wed6 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Thu12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Thu6 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Fri12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Fri6 pm6 Hours and Time's Up™ No Limit Hold'em Bounty25,000 Starting Stack
$50 Bounties
$150Structure
Sat1 pmNo Limit Hold'em Megastack$15,000 Guarantee +$350 CSPC Seat for 1st and second into #TheSocialExperiment
15,000 Starting Stack
$150Structure
Sun1 pmNo Limit Hold'em w/ Rebuy$10,000Guarantee +$350 CSPC Seat for 1st and 2nd into #TheSocialExperiment
4,000 Starting Stack + 6,000 w/ Optional Rebuy
$65+Optional $50 RebuyStructure
Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100