Những giải đấu hàng ngày

Ngày nào Commerce casino cũng có giải đấu! Sao lại phải ở nhà khi mà quý vị có thể giành chiến thắng trong những giải đấu hàng ngày! Chúng tôi không giới hạn những giải đấu Hold’em hàng ngày và những giải đấu EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, và Pai Gow poker hàng tuần! Ghi chú: Những giải đấu hàng ngày/ hàng tuần sẽ bị hủy khi có giải đấu chính diễn ra (e.g. LAPC, Cal State vv…)

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon11 amNo Limit Hold'em Bankroll Builder$5,000 Guarantee - 10,000 Starting Stack$125Structure
Mon6 pm
Tue11 amNo Limit Hold'em Bankroll Builder$5,000 Guarantee - 10,000 Starting Stack$125Structure
Tue6 pm
Wed11 amNo Limit Hold'em Bankroll Builder$5,000 Guarantee - 10,000 Starting Stack$125Structure
Wed6 pm
Thu11 amNo Limit Hold'em Bankroll Builder$5,000 Guarantee - 10,000 Starting Stack$125Structure
Thu6 pm
Fri11 amNo Limit Hold'em Bankroll Builder$5,000 Guarantee - 10,000 Starting Stack$125Structure
Fri6 pm
Sat1 pm
Sun1 pm
Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2015
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100