Ever considered going back to school…
… to get your degree in poker?

Commerce Casino tổ chức nhiều lớp học poker miễn phí tại sòng bạc qua chương trình Commerce Casino University of Poker (CCUP). Hãy đến một mình hoặc với một nhóm bạn và tìm hiểu làm thế nào chơi poker như những người chuyên nghiệp từ chuyên gia poker, giảng viên Roger Rold, giảng viên poker cho những ngôi sao Hollywood.
NHẤP vào đây để biết lịch học.

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100