Ultimate Texas Hold’em

Kailangang Gawin >

Ang kailangan sa larong ito ay bumuo ng ‘5 barahang ‘poker hand’ na mas mataas kaysa sa manlalaro/dealer’s 5 barahang ‘hand.’ Ang manlalaro ay pwedeng gumamit ang kahit anong kumbinasyon dalawang inisyal na baraha at ang ‘5 community’ na baraha o pwede ring lumaro sa ‘board’ na gamit lamang ang ‘5 community’ na baraha para makabuo ng pinakamataas na 5 barahang poker hand.’

Ang antas ng bawat baraha ay gingamit sa Ultimate Texas Hold’em, mula sa pinakamataas hanggang sa pinkamababa, ito ay ang; Ace, King, Queen, Jack, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3 and 2. Lahat ng temo ay itinuturibg na kaparehas ang antas.

Papaano Laruin >

Ang Ultimate Texas Hold’em ay gumagamit ng karaniwang 52 na bilang ng baraha na hindi kasali ang Jokers. Sa loob ng bawat pustahan ito ay mayroong 4 na spacio ng pustahan: Ang Ante, Ang Blind, Ang Play at ang ‘Trips Bonus.’

Bawat manlalaro ay makatatanggap ng dalawang baraha na pwedeng maglagay ng pusta na 3x o 4x ang halaga ng kanilang pusta sa ‘Ante’, o silipin ang kanilang ‘hand’ at hindi lailangang maglagay ng karagdagang pusta.

Kapag ang akysyon ay makumpleto, tatlong ‘community’ na baraha ay ilalagay na nakatihaya sa lamesa ng sabay-sabay. Ang manlalaro na hindi naglagay ng pusta ay pwede ng pumili na gawin ito na 2X ang halaga ng pusta sa kanilang ‘ante’, o silipin ang kanilang baraha at hindi maglagay ng karagdagang pusta.

Pagkatapos na ang lahat ng manlalaro makaakto sa ‘turn’ ang ‘dealer’ ay ilalabas ang dalawa pang barha. Ang manlalaro na hindi pumusta ay pwede ng maglagay ng pusta na kasinghalaga ng pusta sa ‘ante’ o iayaw ang kanilang ‘hand’..

Ultimate Texas Hold'em Table Games

Alam ninyo ba ?

Sumikat ang larong ito mula ng magsimula itong laruin sa Commerce Casino na kumalat na sa tatlong lamesa sa unang linggo pa lamang.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100