Super Pan 9

Also called ‘Pan 9’ or ‘Super 9’

Kailangang Gawin>

Ang manlalaro ay kailangang may hawak na baraha na may katumbas na 9, o malapit sa 9 hangga’t maari. Ang halaga ng ‘hand’ ay denedetermina ayon sa kabuuan ng mga baraha. Ang huling numero ng kabuuan ng ‘hand’ na may katumbas na halagang higit sa 10 ay pinapalagay na halaga nag ‘hand’. Halimbawa, kung ang ‘hand’ ay maglalaman ng 5-5-6, na may kabuuan na16, ito ay pinpalagay na katumbas na halaga ng 6. Lahat ng may larawang baraha ang katumbas na halaga nito ay 0; Ang lahat ng ibang baraha na nilalaro sa halaga nito, bagamat ang lahat ng 7s, 8s, 9s at 10s, ay inalis.

Papaano Laruin >

Bawat manlalaro, na kasali ang manlalaro/dealer, ay tatanggap ng 3 baraha sa ‘deal’, at ang manlalaro/dealer ay kailangang maglaro alinsunod sa mga sumusunod ng alituntunin.

    • ‘Stand‘ sa ‘hand’ na may kabuuang 7, 8 o 9 — sa paglalagay ng ‘Hand’ sa “NO CARD” ‘square.’

 

    • Ang ‘draw’ na baraha sa ‘hand’ na may kabuuang halaga na 0, 1, 2, 3 o 4 — sa paglalagay ng ‘hand’ sa loob ng ‘CARD square’.

 

  • Kalilangang magdesisyon kung mag-dudraw o hindi ng baraha—sa paglalagay ng ‘hand’ sa nararapat na ‘square’.

Kung hindi ka sigurado sa iyong gagawin, pwedeng tanungin ang ‘casino dealer’ na laruin ang ‘hand’ para sa iyo alinsunod sa ‘House Way.’

 

Super Pan 9 Table Games

Alam ninyo ba ?

Si Fred Wolf , na nag-imbento ng ‘Pan 9’, ay dating ‘manager’ ng Commerce Casino noong mga unang bahagi ng taong 80s.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2016
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100