Pai Gow Poker

Also called ‘Double-Hand Poker’

Kailangang Gawin >

Kailangang mag ‘set’ ng ‘7 dealt cards’ sa dalawang magkahiwalay na ‘poker hands.’ Ang’2-card front hand’ at ang ‘5-card back hand.’ Ang kailangang gawin ay magkaroon ng parehong ‘hands’ na mas mataas kaysa sa kaukulang una at huling ‘hand sets’ ng kalaban.

Paalala: Ang ‘front hand’ ay hindi kailangang mas mataas kaysa sa ‘back hand.’

Papaano Laruin >

Ang Pai Gow Poker ay nilalaro sa pankaraniwang ‘poker deck’ at isang kasali na Joker, na may kabuuang ’53 cards.’ Ang Joker ay pwedeng gamitin na Ace, o kahit anong baraha para makumpleto ang ‘straight’ o ‘flush.’ ‘5-Aces’ (4 aces at Joker) ay ang posibleng pinakamagaling na ‘hand.’ Ang mga sumusunod na rango ng ‘chart” ay indikasyon ng katigurya ng ‘hand’ pababa ayon sa kahalagahan:

 1. Five Aces
 2. Royal Flush
 3. Straight Flush
 4. Four of a Kind
 5. Full House
 6. Flush
 7. Straight (A-2-3-4-5 is the smallest Straight)
 8. Three of a Kind
 9. Two Pairs
 10. One Pair
 11. No Pair (Nothing)

 

Pai Gow Poker Table Games

Alam ninyo ba?

Si Fred Wolf ng Commerce Casino, ay siyang inventor ng Super Pan 9, na naginvento rin ng Pai Gow Poker.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100