Let It Ride

Kailangang Gawin>

Dito sa Let It Ride lahat ng karaniwang ‘poker ranking’ ay gingamit mula sa mababang panalo sa ‘hand’ na may pares na 10s para sa pinakamagandang ‘hand’—ang Royal Flush. Lahat ng ‘hands’ na may pares na 9s at mas mababa ay ang talong ‘hands.’

Papaano Laruin >

Ang larong ito ay gumagamit ng karaniwang 52 bilang ng baraha ng walang Jokers. Bawat manlalaro ay tatanggap ng talaksan ng tatlong baraha. Pagkatapos maiksamin ng mga manlalaro ang kanilang baraha, bawat manlalaro ay may karapatang umayaw sa unang pustahan o hayaan na lang. Kung ang manlalaro ay pinili na sumali sa unang pustahan, Ang pusta na ito ay mananatili sa tamang lugar ng pustahan hanggang sa huling ‘round’ ng laro. Kapag pinili naman ng manlalaro na hindi sumali sa unang pustahan and manlalarong ito ay makukuha ulit ang kanyang pusta niya mula sa lugar ng pustahan. Pagkatapos na ang bawat manlalaro ay makapagdesisyon tungkol sa unang pustahan, ang ‘dealer’ ay kailangang ipasa ang unang ‘community’ na baraha sa kaliwang ‘rectangle’. Ang manlalaro ay may layang maka-aksyon sa unang ‘community’ na baraha para umayaw sa ikalawang pustahan o hayaan na lang. kapag napagpasyahan na ang ikalawang pustahan, ang bawat manlalaro ay maglalagay 3 barahang nakataob kasabay ng pangatlong pusta. Ang pangalawang ‘community’ na baraha ay ititihaya sa tamang ‘rectangle.’ Ang dalawang ‘community’ na baraha ay kailangang gamitin ng bawat manlalaro kasabay ng tatlong-baraha para makumpleto ang 5 barahang ‘hand.’

Let It Ride Table Games

“Alam ninyo ba?

Ang larong ito ay naimbento ni John Breeding, isang negosyante mula sa Minnesota.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100