Joker’s Wild Pai Gow Poker

Kailangang Gawin>

Ang mga manlalaro ay binibigyan ng 7 baraha sa ‘deal’, hinahati sa dalawang magkahiwalay na‘ poker hands’: Ang 2 barahang ‘front hand’ at ang 5 barahang ‘back hand.’ Ang kailangang gawin ay magkaroon parehong ‘hands’ na mas mataas kaysa sa sumusunod na una at huling ‘hands’ na inayos ng kalaban.

Paalala: Ang ‘front hand’ ay hindi kailangang mas mataas kaysa sa ‘back hand.’

Papaano Laruin >

Ang Joker Wild Pai Gow Poker ay nilalaro sa pankaraniwang ‘poker deck’ na may idinagdag na isang Joker, na may kabuuang 53 bilang ng baraha, Ang Joker ay pwedeng gamitin na kahit na anong uri ng baraha. Ang ‘5 Aces” (4 aces at Joker) ay ang posibleng pinakamagaling na ‘hand.’ Ang mga sumusunod na hanay ng tsart ang nagpapahiwatig ng pinaka-kategorya ng ‘hands’ pababa ayon sa kahalagahan nito.

 1. Five of a Kind
 2. Royal Flush
 3. Straight Flush
 4. Four of a Kind
 5. Full House
 6. Flush
 7. Straight (A-2-3-4-5 is the smallest Straight)
 8. Three of a Kind
 9. Two Pairs
 10. One Pair
 11. No Pair (Nothing)

Joker's Wild Pai Gow Poker Table Games

Alam ninyo ba?

Ang Pai Gow nanggaling mula sa ‘Chinese Domino’ na laro na naging ‘card game’ noong huling panahon ng “20th Century’.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100