EZ Baccarat

Kailangang Gawin >

Ang kailangan sa EZ Baccarat ay pumusta sa ‘house’ o ang manlalaro ay umaasa na sila ay magdudraw ng ‘hand’ na malapit sa 9 hangga’t maaari.

Papaano Laruin >

Ang paglalaro ng EX Baccarat ay katulad din kung paano nillalaro ang tradisyunal na baccarat. Ang ‘Draw rules’ ay hindi nababago. Ang ‘2 hands’ ng dalawang baraha, ang isa ay tatayong ang ‘bank’ at ang isa naman ay tumatayong kung saan ang manlalaro ay ‘drawn.’ Ang ika-tatlong baraha ay baka kailanganin para sa kahit aling ‘hand’ mamaya. Ang ‘hand’ na may kabuuang halaga na malapit sa 9 ang panalo. Sampung baraha na may kabuuan na 10 at ang may mga larawang baraha ang kabilangan nito ay zero. May pagkakataong ang huling numero na ang suma ng ‘hand, na may kabuuan na sobra sa 10 ay siyang halaga ng ‘hand’, kaya ang 14 ay bibilang lang ng ‘4.

EZ Baccarat Table Games

Alam ninyo ba?

Noong unang gabing lauin sa Las Vegas ang Baccarat, Ang Sands ay natalo ng mahigit na $250,000 dolyares sa lamesa ng Baccarat.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100