Caribbean Stud

Kailangang Gawin >

Ang Caribbean Stud Poker ay nagpapasaya ng mga manlalaro, nakakaaliw dahil sa iba’t ibang klase ng ‘5-card stud poker’. Ang mga manlalaro ay makatatanggap ng bonus para sa pinkamataas na ‘hand.’

Papaano Laruin >

‘Ante’—bawat manlalaro ang magbubukas ng pusta. I-‘Call’ mo o sumuko ka, kung inaakala naman ng manlalaro ay pwede siyang manalo, pwede niyang i-call’ na may kasabay na pusta na doble ng ante. Ang manlalaro ay pwedeng sumuko (walang tsansa an kanilang ante) kung iniisip niya na hindi tatalunin ng kanyang ‘hand’ ang ‘hand’ ng ‘dealer’s.’

Caribbean Stud Table Games

Alam ninyo ba?

Ang Caribbean Stud ay naglakbay mula sa isang isla sakay ng ‘cruise ships, nasa kalaunan ay humantong sa hilagang America.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2015
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100