3 Card Poker

Kailangang Gawin >

Ang kailangan lang gawin dito sa tatlong barahang Poker ay talunin ang manlalaro/dealer.

Papaano Laruin >

Gamit ang karaniwang 52 bilang ng baraha, ang 3-Card Poker ay nilalaro ng 7 manlalaro, kasama ang manlalaro/dealer, bagamat ang ‘house dealer’ ang magde-‘deal’ ng game. Ang manlalaro ay kailangang maglagay ng “Ante’ bago
maglagay ng opsyunal na karagdagang pusta.* Ang karagdagang pusta* ay kailangang katumbas o mas maliit kaysa pusta sa “Ante”;

Ang mga manlalaro ay tatanggap ng 3 barahang nakataob. Ang manlalaro/dealer ay tatanggap ng 3 barahang na nakataob ang dalawa at nakatihaya naman yung isa. Kapag nasilip na ng manlalaro, ang kanilang ‘hand’, pwede silang mag ‘fold’ ng kanilang ‘hand’ at mag’forfeit’ ng ‘Ante’ at karagdagang pusta o manatili sa laro sa pamamagitan ng paggawa ng pusta sa laro na kailangang kapantay ng ‘Ante.’

    1. A. Sa ‘Ante’ ang laging nakatatanggap ng aksyon at kahit pera. Ang ‘hand’ manlalaro ay ikinukumpera sa manlalaro/banker’s hand’ at ang pinakmagandang ‘hand’ ang mananalo at ng pera.

 

    1. B. Kung ang manlalaro/banker ay maging karapatdapar sa pinkamababang ‘Queen high’, Ang ‘play bet’ ay tatanggap din ng aksyon at ng pera. Kung ang manlalaro/dealer ay hindi nagging karapatdapat, ang ‘play bet’ ay walang aksyon na matatanggap. Ang ‘dealer’ ay agad na isasauli ang pusta sa manlalaro.

 

  1. C. Ang karagdagang pusta ay laging nasa laro. Ang pusta ay sa pagitan ng manlalaro at ng manlalaro/dealer.

Lahat ng pusta ay tatanggap ng aksyon para sa itatagal ng pusta ng player/dealer ay kasama. Ang ‘round’ ng laro ay matatapos kapag ang pantustos ng kahit sinong manlalaro/dealer ay maubos, o kung ang pusta ng manalalaro ay nakatanggap ng aksyon.
Kung ang manlalaro ay naglaro pa ng higit sa isang ‘hand’, Ang ‘hand’ ay nilalaro na ‘blind bet’ o ang ‘House Way (Ace high).’

Paalala: Ang boung kabayaran sa ‘Max bonus’ na pusta ay $10,000.

Three-Card Poker Table Games

Alam ninyo ba?

Kahit na ang 3-Card Poker ay nilaro na mula pa noong 16th century, Ang ‘casino form’ ay naimbento at pinatente noon taong 1994.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100