13 Card Poker

Also called ‘Chinese Poker’

Kailangang Gawin >

Kailangang may pangkat na ’13 dealt’ na baraha sa tatlong magkakahiwalay na ‘poker hands’; ang tatlong-barahang ‘front hand’ ay (straights’ at ‘flushes’ ay hindi kabilang sa tatlong-barahang ‘hand’); Ang limang-barahang ‘middle hand’; at ang limang-barahang ‘back hand.’ Ang kailangan sa larong ito ay gumawa ng 3 ‘hands’ na matataasan ang kaukulang ‘hands’ na inihanda ng iyung mga kalaban.

Paalala: Ang ‘front hand’ ay maaring hindi mas mataas kaysa sa ‘middle hand’, at ang ‘middle hand’ ay maaaring hindi mas mataas kaysa sa ‘back hand’. Kung ang manlalaro ay hindi naaayos ang kanyang ‘hand’ sa tamang kaayusan, ang ‘hand’ ay itinuturing na ‘foul’ at ang manlalaro ay kailangang magbayad ng multa sa bawat kalaro niya.

Papaano Laruin >

Ang 13-Card Poker ay nilalaro na may karaniwang 52 bilang ng baraha. Ang pamantayan ng poker sa kaayusan ng baraha ay mula sa pinakamataas. Ang 4 na manlalaro ay binibigyan may 13 bilang ng baraha bawat isa. Pagkatapos na maayos ng mga manlalaro ang pangkat ng kanilang baraha, ang mga baraha ay kailangang nakatihaya at kailangang umiskor ng ‘deal’. Bawat manlalaro ay kinukumpara ang kanyang 3 baraha sa kanyang kalaban, bawat isang manlalaro, magsisimula sa manlalaro pakanan mula sa katabi ng ‘dealer button’ at tuloy-tuloy pakanan paikot ng lamesa.

 

13-Card Poker Table Games

Alam ninyo ba?

Ang ‘Chineses Poker’ ay karaniwang nilalaro ng mga propesyunal na manlalaro ng poker tuwing kanilang ‘down time.’

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100