LA Poker Open

November 1 – November 18, 2012

Hawak lang Los Angeles, Ang World’s Largest Poker Casino ay nag-aanyaya sa inyo na makaranas mapasigla ang inyong buhay ng Poker. Ang Commerce Casino ay ang punong-abala ng LA Poker Open tuwing taglagas na may ‘turbo-charge’ ang garantya at ang tuloy-tuloy na laro para sa lahat ng may kakayahan sa bawat antas ng larong ito. Halika na o kaya ay isama ang iyong mga kaibigan.
Kontakin po lamang ninyo ang Commerce Casino Commerce Casino para sa mga karagdagang impormasyon.

At para naman malaman ninyo kung kailan ang susunod na ‘coverage’ ng torneo dito sa Commerce Casino bisitahin ang:

www.commercetournaments.com

 

Click here to view last year’s schedule.

LA Poker Open Tournaments

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2016
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100