Ang California Hold’em Series

August 29 – September 16, 2012

Huwag magbiro sa Texas…ang ibig sabihin ay ang aming Texas Hold’em! Dito sa Commerce Casino hindi mo magagawang bale-walain ang aming Texas Hold’em dahil dito lang sa Commerce Casino ang may pinaka-matinding aksyon ng Texas Hold’em kumpara sa kahit saan. Halina at sumali dito sa pinaka-malaki, pinaka-masigla at pinaka-mainit na torneo ng Texas Hold’em kumpara sa iba.

Kontakin po lamang ninyo ang Commerce Casino para sa mga karagdagang impormasyon

At para naman malaman ninyo kung kailan ang susunod na ‘coverage’ ng torneo dito sa Commerce Casino bisitahin ang: www.commercetournaments.com

Commerce Hold'em Series Tournaments

# Date Time Event Notes Buy-In Structure/Results
Thu 9/4
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#1 Thu 9/4
5:00pm No Limit Hold'em-Day 1A
You May Re-Enter Once per Session
$200,000 Guarantee $240
Fri 9/5
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
Fri 9/5
5:00pm No Limit Hold'em-Day 1B
You May Re-Enter Once per Session
$200,000 Guarantee $240
Sat 9/6
1:00pm No Limit Hold'em-Day 1C1
You May Re-Enter Once per Session
$200,000 Guarantee $240
Sat 9/6
5:00pm No Limit Hold'em-Day 1C2
You May Re-Enter Once per Session
$200,000 Guarantee $240
Sat 9/6
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
#2 Sun 9/7
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240
Sun 9/7
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
Mon 9/8
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#3 Mon 9/8
2:00pm Omaha 8 or Better
$10,000 Guarantee $240
#4 Mon 9/8
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$10,000 Guarantee $160
Mon 9/8
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
Tue 9/9
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#5 Tue 9/9
2:00pm Omaha 8 or Better/Stud 8 or Better
$10,000 Guarantee $240
#6 Tue 9/9
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240
Tue 9/9
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
Wed 9/10
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#7 Wed 9/10
2:00pm H.O.R.S.E
$10,000 Guarantee $240
#8 Wed 9/10
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$10,000 Guarantee $160
Wed 9/10
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
Thu 9/11
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#9 Thu 9/11
2:00pm No Limit Hold'em Doublestack
2 Day Event
$25,000 Guarantee $350
Thu 9/11
5:00pm Playboy Event 11 Mega Satellite
(5) $1,100 Seats Guaranteed $150
Thu 9/11
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
Fri 9/12
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#10 Fri 9/12
2:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240
Fri 9/12
5:00pm Playboy Event 11 Mega Satellite
(5) $1,100 Seats Guaranteed $150
Fri 9/12
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
#11 Sat 9/13
1:00pm PLAYBOY No Limit Hold'em
2 Day Event
$100,000 Guarantee $1100
Sat 9/13
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
#12 Sun 9/14
2:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
$50,000 Guarantee $240
#13 Sun 9/14
5:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240
Sun 9/14
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
Mon 9/15
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#14 Mon 9/15
2:00pm No Limit Hold'em Doublestack
2 Day Event
$25,000 Guarantee $350
#15 Mon 9/15
5:00pm Pot Limit Omaha with Rebuys
$10,000 Guaranteed $125
Mon 9/15
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
Tue 9/16
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#16 Tue 9/16
2:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$25,000 Guarantee $240
#17 Tue 9/16
5:00pm Pot Limit Omaha 8 or Better with Rebuys
$10,000 Guaranteed $125
Tue 9/16
7:30pm HPT Main Event Mega Turbo Satellite
(2) $1,650 Seats Guaranteed $150
Wed 9/17
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
Wed 9/17
2:00pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240
Wed 9/17
5:00pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240
Wed 9/17
8:00pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240
Thu 9/18
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
#18 Thu 9/18
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event-Day 1A
You May Re-Enter Once per Session
$500,000 Guarantee $1650
Thu 9/18
7:30pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240
Fri 9/19
12:00pm No Limit Hold'em Doublestack Turbo
$2,500 Guarantee $65
Fri 9/19
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event-Day 1B
You May Re-Enter Once per Session
$500,000 Guarantee $1650
Fri 9/19
7:30pm HPT Main Event Mega Satellite
(10) $1,650 Seats Guaranteed $240
Sat 9/20
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event-Day 1C
You May Re-Enter Once per Session
$500,000 Guarantee $1650
#19 Sat 9/20
6:00pm No Limit Hold'em Knockout Bounty
$500 Bounties $1100
Sun 9/21
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event-Day 2
$500,000 Guarantee $0
Mon 9/22
1:00pm HPT No Limit Hold'em Main Event
Final Table
$500,000 Guarantee $0
Copyright © 2014
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100