Tournaments

Kung mayroon kang pagmimithi na mag-‘try ng hand’ sa torneo— hindi naman kailangan na ikaw ay baguhan man o dalubhasang manlalaro— ang ‘L.A.’s Friendliest®’ ay may boung talaan ng oportunidad para sa iyo. Kumuha ng kaalaman kung papaanong makipaglaro ng harapan na katungali ng mga manlalarong may karunungan sa kahit saang antas at karanasan na maglaro nito para lumawak at mapabuti ang kaalaman mo sa ilalim ng isang torneo. Malay mo! Baka ikaw ang nakalaang manalo ng lahat ng pera na nasa lamesa. Maglaro kaman o manood lamang, ang larong poker ay laging nasa sa gitna ng puso ng Los Angeles, kapag ang Commerce Casino ang punong-abala ng mga larong tulad ng:

The LA Poker Classic California State Poker Championship
The Commerce Hold'em Series  alt=

Para sa mga huling balita tungkol sa torneo dito sa Commerce Casino, kinalabasan at ‘videos’ tunguhin lamang ang  www.commercetournaments.com

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100