Pan

Kailangang Gawin >

PANGUINGUE (pan-ginn-gay), ay sikat sa tawag na “PAN,” ay nilalaro na sa California mula pa noong nag sisimula pa lamang ang taong 1900’s. Ang kailangang gawin ay magakaroon ng kumbinasyon ng 3 o marami pang baraha sa ‘sets’ o ‘runs’ (ang tawag dito ay ‘melds’) na nakalatag sa lamesa sa harap mo na gumagamit ng 11 baraha.

Papaano Laruin>

8 salansan ng pangkaraniwan na baraha ang gamit para malaro ito; 8s, 9s, 10s at ang joker ay hindi inaalis, na ang maiiwan na baraha ang may kabuong bilang na 320 baraha. (Ang Commerce Casino ay laging inaalis ang pangkat ng spades bawat ‘set-up’ ng baraha). Ang baraha sa bawat ‘suit’ ay ang King bilang pinakamataas, Queen, Jack, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ace. Ang Jack at ang 7 pwedeng gamitin sa pagkakasunod-sunod nito. Walang antas ng ‘suits’ maliban sa ‘spades’ ng binabayaran ng doble. Ang pinakamababang ‘buy-in’ ay ‘twenty chips’ na may parehong halaga ayon sa kondisyon ng laro. Ang Commerce Casino ang maguumpisa ng laro na may 5 o mas—at hindi lalagpas sa walong manlalaro.

Pan Poker

Alam ninyo ba?

Ang Pan ay orihinal na nagmula sa Pilipinas na unang nilaro sa America noong taong 1905.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100