Omaha

Kailangang Gawin>

Para manalo ka sa larong Poker, kailangan meron kang pinakamagaling na 5 baraha na ‘hand’ laban sa iyong mga kalaro o pang-‘bluff’ para isipin nila na mayroon kang mas magaling ng ‘hand.’

Papaano Laruin >

Ang Omaha ay kahalintulad sa Hold’em. maliban na bawat manlalaro ay dini-‘dealy’ ng 4 na nakataob na baraha sa halip na dalawa.

Para makagawa ng ‘hand’, ang manlalaro ay kailangang gamitin ng tumpak ang 2 nakataob na baraha o ‘hole’ na baraha na may kahit anong kumbinasyong eksaktong tatlo na ‘community’ o ‘’ na baraha. Ang pustahan ay katulad ng sa Hold’em.

 

Omaha Poker

Alam ninyo ba?

Ang Omaha Poker ay galling sa Detroit at unang nilaro noong naguumpisa pa lamang ang taong 1970.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100