Omaha

Kailangang Gawin>

Para manalo ka sa larong Poker, kailangan meron kang pinakamagaling na 5 baraha na ‘hand’ laban sa iyong mga kalaro o pang-‘bluff’ para isipin nila na mayroon kang mas magaling ng ‘hand.’

Papaano Laruin >

Ang Omaha ay kahalintulad sa Hold’em. maliban na bawat manlalaro ay dini-‘dealy’ ng 4 na nakataob na baraha sa halip na dalawa.

Para makagawa ng ‘hand’, ang manlalaro ay kailangang gamitin ng tumpak ang 2 nakataob na baraha o ‘hole’ na baraha na may kahit anong kumbinasyong eksaktong tatlo na ‘community’ o ‘’ na baraha. Ang pustahan ay katulad ng sa Hold’em.

 

Omaha Poker

Alam ninyo ba?

Ang Omaha Poker ay galling sa Detroit at unang nilaro noong naguumpisa pa lamang ang taong 1970.

 

Copyright © 2015
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100