Walang Limit at Pot Limit Poker

Ang No Limit Poker ay anyo ng pustahan na nagpapahintulot sa lahat ng manlalaro na tumaya sa kahit anong ‘chip’ o sa lahat ng kanyang ‘chips’ sa isang pustahan lamang; habang ang ‘Pot Limit Poker’ naman ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na tumaya hanggang sa kung magkano lamang ang nasa ‘pot.’

No Limit and Pot Limit Poker

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100