Lowball

Kailangang Gawin >

Para manalo sa Poker, kailangan mong magkaroon ng pinakamalakas ng 5 baraha na ‘hand’ laban sa iyong kalaro o pang-‘bluff’ mo para isipin nila na ikaw ang mayroong better hand.

Lowball ay Draw Poker na may ‘lowest hand’ para mapanalunan ang pot.

Papaano Laruin >

Bawat manlalaro ay magsisimula sa 5 baraha na nakataob, at kasunod ang ‘round ng pustahan. Ang manlalaro ay kailangang pumusta o tumiklop. Ang manlalaro na manatili sa ‘pot’ ay may karapatang pagandahin ang kanilang ‘hand’ sa pamamagitan ng pagpalit ng hawak na baraha ng bagong baraha. Ang tawag dito ay ‘draw.’ Sa ‘limit poker,’ and pusta ay domudoble pagkatapos ng ‘draw’ (maliban kung ito ay nakaposte.) Ang pinakasikat na uri ng lowball ay Ace-to-five Lowball (kilala rin sa tawag na California Lowball), ang ‘deuce-to seven Lowball’ (kilala rin sa tawag na Kansas City Lowball).

Lowball Poker

Alam ninyo ba?

Mayroon mga ‘lowball games’ na ipinangalan batay sa California, Kansa City at London.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100