Hold’em

Kailangang Gawin

Para manalo ka sa larong Poker, kailangan meron kang pinakamagaling na 5 baraha na ‘hand’ laban sa iyong mga kalaro o pang-‘bluff’ para isipin nila na mayroon kang mas magaling ng ‘hand.’

Papaano Laruin

Sa Hold’em, lahat ng manlalaro ay tatanggap ng 2 barahang nakataob para sa kanilang pansariling ‘hand’ na magkakaroon na pustahan. Susunod ay 3 baraha na sabay-sabay na bubuksan (tawag dito ay “Flop”) at magkakaroon ulit ng pustahan. Ang susunod na 2 baraha ay bubuksang isa-isa, na sinusundan ng pusta pagkatapos ng bawat baraha. Para naman sa ‘Limit Hold’em’ ang huling dalawang ‘round’ ng pustahan ay domoduble sa ‘round’ ng pustahan ng ‘Flop’.

Ang lupon ng mga barahang ito ay ‘community cards,’ at pagkatapos ng pinakahuling ‘round’ ng pustahan ang manlalaro ay pwedeng gamitin kahit aling kombinasyon ng 5 baraha mula sa lupon ng baraha at ang sariling mga baraha. Ang manlalaro ay pwede ring gamitin ang lahat ng lupon ng baraha na walang sariling baraha para makakagawa ng ‘hand.’ Ang tawag dito ay “playing the board.” Ang Hold’em ay gumagamit ng ‘flat disk’ na ang tawag dito ay ‘dealer button’ para indikasyon ng ang manlalaro na nasa posisyon ng ‘dealer’ para sa ‘hand’ na ito (kahit na ang hindi manlalarong empleyado ng casino ay talagang parte nito.) Ang ‘dealer button’ ay umiikot pakanan. Ang manlalaro na may ‘dealer button’ ay ang huling tatanggap ng baraha sa inisyal na partehan at may karapatan sa huling aksyon pagkatapos ng ‘round’ ng pustahan.

Alam ninyo ba?

Ang Hold’em illegal sa California hanggang taong 1988

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100