7-Card Stud

Kailangang Gawin >

Para manalo ka sa larong Poker, kailangan meron kang pinakamagaling na 5 baraha na ‘hand’ laban sa iyong mga kalaro o pang-‘bluff’ para isipin nila na mayroon kang mas magaling ng ‘hand.’

Sa 7-Card Stud, Ang pinakamahusay na limang baraha ‘poker hand’ ang panalo ng ‘pot.

Papaano Laruin >

Ang 7-Card Stud ay nilalaro na may 2 nakataob na baraha at 1 nakatihaya na baraha na dini-‘dealt’ bago ang unang ‘round’ ng pustahan, kasunod pa ng 3 pang nakatihayang mga baraha (na may ‘round’ ng pustahan pagkatapos ng bawat baraha). Sa mga susunod na ‘rounds,’ ang may hawak ng mataas na ‘hand’ ang maguumpisa ng laban. Kapag ang huling nakataob na baraha ay na-‘dealt’ may pangwakas na ‘round’ ng pustahan.

Sa lahat ng ‘fixed-limit games’, ang pinakamaliit na pusta ay itinataya sa unang 2 ‘rounds’ ng pustahan, at ang malaking pusta ay itinataya naman pagkatapos nang pustahan sa ika-lima, ika-anim, at ika-pitong baraha. Kapag may bukas na pares sa ika-4 baraha, kahit na sinong manlalaro ay may karapatang gawing maliit o malaki ang pusta.

7-Card Stud Poker

Alam ninyo ba?

Ang Stud Poker ay ‘apple pie’ ng America—ang ‘Stud’ ay tumutukoy sa ‘cowboys’ mula sa Midwest at ang isang ‘stud variant’ ng poker naman ay nagmula pa noong ‘Civil War.’

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100