7-Card Stud High-Low Split

8-or-Better

Kailangang Gawin>

Para manalo ka sa larong Poker, kailangan meron kang pinakamagaling na 5 baraha na ‘hand’ laban sa iyong mga kalaro o pang-‘bluff’ para isipin nila na mayroon kang mas magaling ng ‘hand.’

Sa 7- Card Stud High-Low Split (8-or better) ay isang ‘stud format game’ na nilalaro sa parehong mataas o mababa.

Papaano Laruin >

Ang karapatdapat sa 8-or-better sa mababa ang tutukoy sa lahat ng ‘high-low split games’, maliban kung ang sinasabing ‘posting’ ay hindi ayon sa nakaladlad. Ang ‘low card’ ang magsisimula ng aksyon sa unang ‘round’ na mayroong Ace na tinuturing na pinakamataas na baraha sa layuning ito.

Sa susunod pang mga ‘rounds’, ang mataas na ‘hand’ ang magsisinmula ng aksyon. Kung ang matas na ‘hand’ ay patas, ang unang manlalaro pakanan mula sa ‘dealer’ ang magsisimula. ‘Fixed-Limit games’ ay gumagamit ng ‘lower limit’ sa ika-tatlo at ika-apat na ‘streets’ at ang ‘upper limit’ sa mga susunod na ‘rounds’, at ang bukas na pares ay hindi makakaapekto sa ‘limit.’ Ang aces ay puwedeng gamitin na mataas o mababa.

‘Straights’ at ‘flushes’ ay hindi rin makaapekto sa mababang halaga ng ‘hand.’ Ang manlalaro ay maaring gamitin ang kahit anong 5 baraha para maging pinakamagaling na ‘high hand,’ at ang pareho o kahit anong pangkat ng 5 baraha para makagawa ng pinakamagaling na ‘low hand.’

 

7-Card Stud High-Low Split Poker

Alam ninyo ba?

Ang dahilan kaya tinawag itong “8-or-better” ay dahil sa ang malalaro ay kailangang may 5 baraha na may 8 o mas mababa para maging karapatdapat sa “low hand”.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100