5-Card Stud

Kailangang Gawin>

Ang kailangang gawin sa larong poker ay mapanalunan ang pot sa pool ng taya sa gitna ng mesa. Mangyayari lamang ito kung mayroong ‘best hand’ sa laro o para mang-‘bluff’ para ang ibang manlalaro ay isipin na nasa iyo ang ‘best hand’ at maging dahilan para sila umayaw.

Papaano Laruin >

Ang laban na ito ay nilalaro ng may 32 bilang ng baraha; lahat ng 2s, 3s, 4s, 5s, at 6s, ay inaalis dito.

Ang Five-Card Stud ay gumagamit ng ‘dealer button’; ang ‘dealing’ ay nagsisimula sa manlalaro pakanan katabi ng ‘dealer button.’ Ang manlalaro ay unang tatanggap ng baraha na nakataob, at ang kasunod na baraha ay nakatihaya. Ang manlalaro na may pinakamataas ang mag-uumpisa ng laro (at mapipilitang pumusta). Ang sapilitang pagbukas ng pusta ay tutuong pusta; Ang manlalaro ay walang karapatan hinggil sa halaga ng binuksang pustahan. Ang manlalarong ito ay layang magtaas kapag ang ibang manlalaro ay hindi makatapat dito. Kapag may patas tungkol sa may pinakamataas, ang manlalaro pakanan mula sa ‘dealer button’ ang mag-uumpisa ng aksyon. Pagkatapos na makumpleto ang aksyon, ang ‘casino dealer’ ay mag-aalis ang baraha bago ipamahagi ang susunod na ‘rounds,’ sa ‘round’ na ito ay kasunod ang pustahan.

Five-Card Stud Poker

Alam ninyo ba?

Ang taga sulat ng senaryo sa 1968 Western “5 Card Stud” ay sinulat din ng halaw sa “True Grit”.

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100