Kasabihan

Maligayang pagdating dito sa Commerce Casino – ang pinakamalaking poker casino sa buong mundo na ilang minuto lamang ang layo mula sa kabayanan ng Los Angeles. Ang Commerce Casino ay naghahandog ng walang katapusang aksyon at kasiyahan sa paglalaro ng poker sa lahat ng may kakayahang maglaro nito. Mayroon kaming 200 na lamesa na nakalaan para sa mga larong tulad ng; ‘Texas Hold’em’, ‘7-Card Stud’, ‘Omaha’, ‘Pot Limit’, ‘Razz’, ‘Low-Ball’ at maraming pang iba.

Ang Commerce Casino ay ang tahanan din ng LA Poker Classic (LAPC), isa sa pinakamalaking torneo ng poker sa buong mundo, at ang ‘Million Dollar Tournament’, ‘California State Poker Championships’, ‘LA Poker Open’, at ang ‘Commerce Hold’em Series’ at mayroon din dito na pang araw-araw na torneo.

Halina magpahinga, magsaya o kaya kumain sa alin mang hanay ng aming ipinagmamalaking restauran sa loob ng casino habang naglalaro kayo ng poker. Mayroon din ditong malalaking telebisyon saan mang sulok ng casino. Kilala ang Commerce Casino na nagkakaloob ng pagkilala sa ‘Bring Your Home Game program’, na nagbibigay laya sa mga mahihilig maglaro ng poker na mag-anyaya ng kanilang kaibigan para sa ‘casual home game, ‘bachelor party’ o kaya ay selebrasyon ng inyong kaarawan na may propesyunal na ‘dealer’ sa isang ‘casino setting’. Ang Commerce Casino ay nagaalay din ng libreng pag-aaral ng larong poker sa aming Commerce Casino University of Poker program.

Kung nanaisin naman ninyong mapahinga o kaya ay tumigil, nadirito din ang
napakagandang Crowne Plaza Hotel na mayroong ‘full-service spa’ para sa mga gustong magpahinga at ang kalapit na ‘Citadel shopping outlets,’ para sa mga gusto namang mamili at maglakad-lakad. Dito ninyo mapapatunayan na ang Commerce Casino lamang ang destinasyon ng larong poker na walang kahalintulad.

Poker Games

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100