Omaha Hi-Lo

Kailangang Gawin >

Para manalo ka sa larong Poker, kailangan meron kang pinakamagaling na 5 baraha na ‘hand’ laban sa iyong mga kalaro o pang-‘bluff’ para isipin nila na mayroon kang mas magaling ng ‘hand.’

Papaano Laruin >

Bawat manlalaro ay dini-‘dealt’ ng apat na nakataob ‘hole’ na baraha kasunod ng pustahan sa ‘round’ na ito. Ang 3 board na baraha ay kailangang buksan sabay-sabay (tawag dito as ‘flop’) kasunod ng bagong ‘round’ ng pustahan. Ang kasunod na ‘2 board na baraha ay bubuksan ng isa-isa, kasunod ulit ng ‘round’ ng pustahan pagkatapos ng bawat baraha.

Bawat ‘hand’ ay ang malakas na 5 baraha na ‘hand’ gawa mula sa dalawang sariling ‘hole cards’ ng manlalaro at tatlo sa limang ‘community’ (o ‘board’) na mga baraha.

Omaha Hi-Lo Poker

Alam ninyo ba?

Ang dating tawag sa Omaha Poker ay “Twice Three.”

 

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100