PANGARAW-ARAW NA POKER JACKPOTS

Maniwala man kayo at hindi, ang ‘jackpots’ dito sa Commerce Casino ay ipinagkakaloob sa pinakamataas na ‘hand‘ na hindi nanalo—Ang pinakamagaling na ‘bad beat.’ Ganito ito ginagawa. Kung matalo ka sa ‘hand of aces full of Ten’s (10’s)’ o mas higit sa ‘four-of-a-kind’ o higit sa ‘Hold’em games’, ay makakatanggap ng 60 pursyento ng nakalahad na ‘jackpot’; ang nanalong ‘hand’ ay makakatanggap ng 20 pursyento at ang natitira namang 20 pursyento na nasa mesa ay paghahatian ibang manlalaro. Ang ‘jackpot’ na ang pamantayan ay $3-$6 kada ‘Hold’em game’ ay maaaring umabot hanggang $15,000.
Ang mga oras para sa Super Jackpot ay ang mga sumusunod: LInggo hanggang Biernes 11 ng umaga-12 ng tanghali, 2 ng hapon-3 ng hapon, 5 ng hapon-6 ng hapon, 7 ng gabi-8 ng gabi, 10 ng gabi-11 ng gabi.

Stud Seed Daily Increase Current Amount** Super Jackpots*
1-2 & 2-4 $2,000 $0 $6,000 $15,000
3-6, 4-8, 6-12 $6,000 $250 $9,000 $15,000
15-30, 20-40, 30-60 $6,000 $250 $7,750 $15,000
Hold’em Seed Daily Increase Current Amount** Super Jackpots*
1-2, 2-4, $20 No Limit, $40 No Limit, $80 No Limit $5,000 $200 $6,800 $30,000
3-6, & 4-8, & 6-12 $17,000 $1,000 $20,000 $100,000 Sun-Fri
8-16, 20-40, 30-60, 40-80 $20,000 $1,000 $25,000 $100,000
Sun-Fri
$100 & $200, $400 & $500 No Limit $12,000 $1,000 $12,000 $100,000
Sun-Fri
Omaha Seed Daily Increase Current Amount** Super Jackpots*
3-6, 4-8, 6-12, 8-16, 20-40 $10,000 $200 $11,600 $15,000
6-12 Big-O $5,000 $200 $32,000 $0
Combo/Mix Seed Daily Increase Current Amount** Super Jackpots*
8-16 $3,000 $0 $3,000 $0

Ang pamunuan ng Commerce Casino ay may karapatang baguhin/palitan ang halaga anumang oras.
*Kung matalo sa ‘Aces full of ten’s’ o mas higit sa apat na uri o higit. Ang ‘Both hands’ ay kailangang magkaroon ng ‘pocket pair.’ Ang ‘Straight flushes’ ay nangangailangan ng parehong ‘hole cards’ para magamit sa ‘both hands’. Lahat ng alituntunin para sa ‘Super Jackpot’ ay ipinatutupad. Kumunsulta sa ‘Casino Services’ para sa tamang oras ng ‘Super Jackpot.’

** Ang kasalukuyang halaga ay maaring mag-iba o magbago, Tumawag sa (213) 838-3295 para sa halaga bawat minuto.

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100