Daily Poker Tournaments

Walang tigil na aksyon ng torneo dito sa Commerce Casino! Bakit kailangan mong magtigil ng bahay kung pwede kana namang manalo ng pera sa aming araw-araw na torneo ng ‘No Limit Hold’em at ang lingguhang torneo ng EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, at ang Pai Gow Poker!

Paalala: Ang pangaraw-araw at ang panligguhang torneo ay nahihinto kapag mayroong malaking torneo na nagaganap (e.g. LAPC, Cal State at iba pa)

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Mon6 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Tue12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Tue6 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Wed12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Wed6 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Thu12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Thu6 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Fri12 pmDeepstack No Limit Hold'em $2,500 Guarantee - 10,000 Starting Stack$65Structure
Fri6pmMegastack No Limit Hold'em 15,000 Starting Stack - Re-Entry$150Structure
Sat1pmMegastack No Limit Hold'em $15,000 Guarantee - 15,000 Starting Stack - Re-Entry$150Structure
Sun1pmNo Limit Hold'em w/ Rebuy$10,000 Guarantee - 4,000 Starting Stack & 6,000 (1) $50 Rebuy $65Structure
Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2015
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100