Daily Poker Tournaments

Walang tigil na aksyon ng torneo dito sa Commerce Casino! Bakit kailangan mong magtigil ng bahay kung pwede kana namang manalo ng pera sa aming araw-araw na torneo ng ‘No Limit Hold’em at ang lingguhang torneo ng EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, at ang Pai Gow Poker!

Paalala: Ang pangaraw-araw at ang panligguhang torneo ay nahihinto kapag mayroong malaking torneo na nagaganap (e.g. LAPC, Cal State at iba pa)

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Mon6 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Tue12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Tue6 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Wed12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Wed6 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Thu12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Thu6 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Fri12 pmNo Limit Hold'em Deepstack$2,500 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$65Structure
Fri6 pm6 Hours and Time's Up™ No Limit Hold'em Bounty25,000 Starting Stack
$50 Bounties
$150Structure
Sat1 pmNo Limit Hold'em Megastack$15,000 Guarantee +$350 CSPC Seat for 1st and second into #TheSocialExperiment
15,000 Starting Stack
$150Structure
Sun1 pmNo Limit Hold'em w/ Rebuy$10,000Guarantee +$350 CSPC Seat for 1st and 2nd into #TheSocialExperiment
4,000 Starting Stack + 6,000 w/ Optional Rebuy
$65+Optional $50 RebuyStructure
Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100