Daily Poker Tournaments

Walang tigil na aksyon ng torneo dito sa Commerce Casino! Bakit kailangan mong magtigil ng bahay kung pwede kana namang manalo ng pera sa aming araw-araw na torneo ng ‘No Limit Hold’em at ang lingguhang torneo ng EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, at ang Pai Gow Poker!

Paalala: Ang pangaraw-araw at ang panligguhang torneo ay nahihinto kapag mayroong malaking torneo na nagaganap (e.g. LAPC, Cal State at iba pa)

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon12 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Mon6 pmLAPC Mega Satellite(5) LAPC $570 Seats$75Structure
Tue12 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Tue6 pmLAPC Mega Satellite(5) LAPC $570 Seats$75Structure
Wed12 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Wed6 pmLAPC Mega Satellite(5) LAPC $570 Seats$75Structure
Thu12 pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Thu6 pmLAPC Mega Satellite(5) LAPC $570 Seats$75Structure
Fri12pmNo Limit Hold'em Deepstack Turbo$2,500 Guaranteed$65Structure
Fri6 pmLAPC Mega Satellite(5) LAPC $570 Seats$75Structure
Sat1 pmLAPC Mega Satellite(10) LAPC $570 Seats$75Structure
Sun1 pmLAPC Mega Satellite(10) LAPC $570 Seats$75Structure
Copyright © 2015
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100