Daily Poker Tournaments

Walang tigil na aksyon ng torneo dito sa Commerce Casino! Bakit kailangan mong magtigil ng bahay kung pwede kana namang manalo ng pera sa aming araw-araw na torneo ng ‘No Limit Hold’em at ang lingguhang torneo ng EZ Baccarat, Blackjack, Pan 9, at ang Pai Gow Poker!

Paalala: Ang pangaraw-araw at ang panligguhang torneo ay nahihinto kapag mayroong malaking torneo na nagaganap (e.g. LAPC, Cal State at iba pa)

Daily Poker Tournaments

DayTimeTournamentNotesBuy-InStructure
Mon1 pmLAPC Event #4 Omaha 8 or Better10,000 Starting Stack$350Structure
Mon5 pmLAPC Event #5A NLH Doublestack Turbo$250,000 Guaranteed
10,000 Starting Stack
$240Structure
Tue12 pmLAPC Event #6 Triple Stud10,000 Starting Stack$350Structure
Tue5 pmLAPC Event #5B NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Wed12 pmLAPC Event #7 Stud 8 or Better10,000 Starting Stack$350Structure
Wed5 pmLAPC Event #5C NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Thu12 pmLAPC Event #8 Omaha 8/Stud 810,000 Starting Stack$350Structure
Thu5 pmLAPC Event #5D NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Fri12 pmLAPC Event #5E1 NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Fri5 pmLAPC Event #5E2 NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Sat1 pmLAPC Event #5F1 NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Sat5 pmLAPC Event #5F2 NLH Doublestack Turbo10,000 Starting Stack$240Structure
Sun1 pmLAPC Event #9 Knockout Bounty$50,000 Guarantee
7,500 Starting Stack
$240Structure
Sun5 pmLAPC Event #10 NLH All in or Fold$15,000 Guarantee
5,000 Starting Stack
$175Structure
Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2016
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100