Ever considered going back to school…
… to get your degree in poker?

Inihahandog ng Commerce Casino ang isang masayang pagaaral para matuto ng larong poker sa pamamagitan ng libreng pag-aaral ng larong ito sa Commerce Casino University of Poker program (CCUP). Subukan mo at nang iyong mga kaibigan ang mag-aral ng tamang paglalaro ng poker na parang propesyunal. Sasanayin kayo ng eksperto sa poker na nagtuturo sa mga ‘Hollywood stars’ na si Roger Rodd.
Pindutin ito para sa araw at oras ng klase.

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100