Meeting Rooms

Kung kailangan ninyo ng isang lukasyon para sa inyong susunod na pagdiriwang o pagtittipon, bakit hindi ninyo tingnan kung anong mayroon ang aming hotel.
Ang aming hotel ay kompleto ng tamang lugar para dito. Mayroon kaming laging bukas na lugar para sa inyung susunod na ‘conference, wedding, concert o special events.’

Napakadaling isipin kung bakit ang lukasyon ng aming hotel dito sa Los Angeles ay isa sa pinkamadaling puntahan at tagpuin ang inyung mga kakausapin sa negosyo na bumebyahe dito sa Southern California. Ang lugar ng aming laruan ay may sukat na 20,000 sq. ft. na walang sagabal na madaling ayusin ayon sa kung ano mang okasyon meron kayong gagawin maging espesyal na pagdiriwang man ito, sayawan, hanggang sa ‘executive boardroom’.

Ang pinaka-‘ballroom’ na lugar ng Crowne ay napapalibutan ng propesyunal na entabladong nagtataglay ng ‘state-of-the-art’ na ‘lighting’ at ‘sound system’ na tamang-tama maging para sa negosyo o isang spesyal na pagtitipon. Kaya nitong maglaman ng mula 6 at 1,400 na katao. Ang spacio namin ay pwedeng maiayos kung isa o sabay-sabay na ‘meetings, banquets, dinner show, weddings’ o ‘conferences’. Higit sa lahat an gaming ipinagmamalaking ‘poolside retreat’ sa ‘outside terrace’ na nasa pangalawang palapag ng hotel ay kayang maglaman ng hanggang 400 na katao. Halina’t ipagdiwang na ninyo ang inyong susunod na prebadong kasayahan o ‘special events’ dito lang sa pinaka-maganda at malasap kaaya-yang klima dito sa Southern California.

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100
";