Atraksyon

Kapag bumisita ka dito sa Commerce Casino malapit kana halos sa mga lugar na gusto mong puntahan kagaya ng kabayanan ng Los Angeles at ang Universal Hollywood Studios. Malapit kana rin sa mga ‘theme park’ na mayroon sa Orange County. Nandito sa Oranga County ang tulad ng ‘Disneyland, Knotts Berry Farm at iba pang mapaglilibangang lugar. Kung ang hanap mo naman ay aksyon malapit din dito ang Angels Stadium, Dodgers Stadium, Kings, Lakers, Clippers, Galaxy at ang Ducks. Hindi rin kalayuan ang mga museo, ‘arts and the performing arts.’ Ang lukasyon ng Hotel angkop sa 20 mga ipinagmamalaking ‘world-class destinations’ ng Southern California na tahanan din ng ‘Hollywood’ at ang ‘movie industry’ at ang ‘celebrity sightings’ na hindi mo makakalimutan kailanman.

Please gamble responsibly 1-800-GAMBLER problemgambling.ca.gov
Copyright © 2017
Commerce Casino
.   6131 East Telegraph Rd., Commerce, CA 90040   Phone: (323) 721-2100
";